Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs (Jā) vai nepareizs (Nē)!

Apgalvojums
1. Viens no kopējiem paradumiem Ziemeļeiropas tautām ir pēršanās pirtī ar pirtsslotām.
2. Arheoloģiskos izrakumos atrastās sakrautās akmens krāsnis ir no 8. un 9. gadsimta.
3. Pirmās rakstītās ziņas par Daugavas lībiešu pirti sniedz Livonijas hronika ap 1916.–1918. gadu.
4. Pirts vienmēr ir bijusi daudzfunkcionāla ēka.
5. Pirts bija ēdiena vārīšanas vieta.
6. Par pirti ir radušās daudzas teikas, ticējumi un pasakas.