Ierakstiet e vai ē!

pršanās
austrumzms
kopjs
akmns
ievrojams
ka
brns
ārstšana
žāvtava
kaņps