• Abscisu ass
 • Algebriskā daļa
 • Algebriskā summa
 • Apgrieztais skaitlis
 • Aplama proporcija
 • Aritmētiskā progresija
 • Atkarīgais mainīgais
 • Atņemšana
 • Atvērts leņķis
 • Ātrums, laiks un ceļš
 • Bāze
 • Blakusleņķi
 • Centra leņķis
 • Dalāmības pazīmes
 • Dalīšana
 • Daļas saīsināšana
 • Daļveida nevienādība
 • Daļveida racionāla izteiksme
 • Darbības locekļi
 • Darbību izpildes secība
 • Darbību īpašības
 • Daudzstūra diagonāle
 • Daudzstūris
 • Decimāldaļa
 • Decimāldaļas noapaļošana
 • Diagramma
 • Diametrs
 • Funkcija
 • Funkcijas augšana
 • Funkcijas definīcijas apgabals
 • Funkcijas dilšana
 • Funkcijas lielākā vērtība
 • Funkcijas mazākā vērtība
 • Funkcijas saknes
 • Funkcijas vērtību apgabals
 • Garums
 • Ģeometriskā progresija
 • Hipotenūza
 • Horda
 • Identitāte
 • Iekavu atvēršana
 • Iekšējie šķērsleņķi
 • Iekšējie vienpusleņķi
 • Ieliekts četrstūris
 • Ieslēgšana iekavās
 • Ievilkts leņķis
 • Izliekts četrstūris
 • Izstiepts leņķis
 • Jaukts skaitlis
 • Katete
 • Kāpināšana
 • Kāpinātājs
 • Kāpšļu leņķi
 • Kombinācija
 • Koordinātu ass
 • Koordinātu plakne
 • Koordinātu sākumpunkts
 • Kopsaucējs
 • Krustleņķi
 • Kvadrātfunkcija
 • Kvadrātnevienādība
 • Kvadrāts
 • Kvadrātsakne
 • Kvadrātsaknes īpašības
 • Kvadrāttrinoma saknes
 • Kvadrātvienādojums
 • Kvocients
 • Laukuma mērvienības
 • Laukums
 • Lauzta līnija
 • Leņķa bisektrise
 • Leņķa lielums
 • Leņķa malas
 • Leņķa piemalas
 • Leņķa pretmala
 • Leņķa virsotne
 • Leņķis
 • Līdzīgi monomi
 • Līdzīgi trijstūri
 • LKD
 • Lode
 • Loks
 • Mainīgā vērtība
 • Malas pretleņķis
 • Mērogs
 • MKD
 • Modulis
 • Monoma normālforma
 • Monoms
 • Naturālie skaitļi
 • Neatkarīgais mainīgais
 • Negatīvie skaitļi
 • Neīsta daļa
 • Nepilnais kvadrātvienādojums
 • Nevienādība
 • Nevienādību sistēma
 • Nogrieznis
 • Ordinātu ass
 • Pakāpe
 • Paralelograms
 • Paralēlas taisnes
 • Parasta daļa
 • Patiesa proporcija
 • Perimetrs
 • Periodiskās decimāldaļas
 • Perpendikula garums
 • Perpendikuls
 • Pieleņķis trijstūrī
 • Pieskare
 • Pirmreizinātāji
 • Pirmskaitlis
 • Plakne
 • Plats leņķis
 • Polinoms
 • Pozitīvie skaitļi
 • Procents
 • Proporcija
 • Proporcijas pamatīpašība
 • Punkta koordinātas
 • Punkts
 • Pusplakne
 • Racionāla izteiksme
 • Rādiuss
 • Reizināšana
 • Riņķa līnija
 • Riņķa līnijas centrs
 • Riņķa līnijā ievilkts trijstūris
 • Romba īpašības
 • Romba pazīmes
 • Rombs
 • Romiešu cipari
 • Saīsinātās reizināšanas formulas
 • Saskaitīšana
 • Saucējs
 • Saucēju vienādošana
 • Savstarpēji pirmskaitļi
 • Sekante
 • Sektora leņķis
 • Skaitītājs
 • Skaitliska izteiksme
 • Skaitliskās vienādības
 • Skaitļa noapaļošana
 • Skaitļa zīme
 • Skaitļu virkne
 • Skaldne
 • Stars
 • Šaurs leņķis
 • Šķautne
 • Taisne
 • Taisnleņķa trijstūris
 • Taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes
 • Taisns leņķis
 • Taisnstūra paralēlskaldnis
 • Taisnstūris
 • Taišņu paralelitātes pazīmes
 • Tilpums
 • Trapece
 • Trijstūra augstums
 • Trijstūra bisektrise
 • Trijstūra leņķu summa
 • Trijstūra mediāna
 • Trijstūra nevienādība
 • Trijstūrim apvilktā riņķa līnija
 • Trijstūris
 • Varbūtība
 • Variācija
 • Vidējais aritmētiskais
 • Viduslīnija
 • Vienādas figūras
 • Vienādi leņķi
 • Vienādi trijstūri
 • Vienādojuma saknes
 • Vienādojums
 • Vienādojumu sistēma
 • Vienība
 • Vienlielas figūras
 • Virsmas izklājums
 • Virsmas laukums
 • Virsotne
 • Vispārīgais loceklis