Atbildiet uz jautājumiem!

1. Kas ir lībieši?
2. Kā viņus vēl sauc?
3. Cik daudz lībiešu pašlaik ir Latvijā?
4. Kur lībieši dzīvo?
5. Kas ir raksturīgs lībiešu valodai?
6. Ko lībiešiem nozīmē jūra?
7. Ar ko lībieši atšķiras no latviešiem?