Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs (Jā) vai nepareizs (Nē)!

1. Par Lībiešu krastu sauc teritoriju, kas atrodas Ziemeļkurzemes piekrastē un kur dzīvo visvairāk lībiešu.
2. Rīgas jūras līci lībieši sauc par Mazo jūru.
3. Par skābputru sauc trīs dienas stāvējušu putru.
4. Pūteli gatavo no kviešu miltiem.
5. Lībieši runājot uzsver pirmo zilbi.
6. Līgo līvu valodā nozīmē Lai top!
7. Līvu valodā no dzimšanas runā vairāk par 100 cilvēkiem.