AKTUALITĀTES

Dzīvojot Latvijā – latviski

Aicinām noskatīties informatīvo videomateriālu (sešas īsfilmas), kurā skolotāji un valodas apguvēji dalās savā mācību pieredzē.

Continue reading

Iepazīsimies ar kursu dalībniekiem, kas apgūst latviešu valodu

Valodu prasme ir liela vērtība. Valodas ļauj paplašināt mūsu redzesloku, iepazīt dažādu tautu kultūru, iegūt jaunus draugus. Arī mācot valodu citiem, mēs satiekam talantīgus un neparastus cilvēkus, kuri par savu dzīvesvietu ir izvēlējušies Latviju.

Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū

Laika posmā no 2016. gada novembra līdz 2018. gada decembrim Latviešu valodas aģentūra īsteno Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū”, turpinot iesākto latviešu valodas apguves un sabiedrības integrācijas jomā. Tādējādi tiek nodrošināts mērķtiecīgs un sistemātisks atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu bērniem.

Projektā tiek piedāvāti latviešu valodas apguves kursi pieaugušajiem piedāvāts un tiek sniegts metodisks atbalsts skolotājiem. Šobrīd latviešu valodu trešo valstu pilsoņiem palīdz apgūt vairāki pieredzējuši pedagogi: Rīgā ‒ Maija Berķe, Lolita Zilberte, Inga Sokolova, Jolanta Zariņa; Liepājā ‒ Irēna Oša; Ventspilī ‒ Ineta Dejus; Daugavpilī – Ruta Lagūna; Jelgavā – Dace Anstrate.

Skolotāji un viņu pieaugušie skolēni atzīst, ka vislabāk valodu apgūt nodarbībās, kur valda brīva, dabiska gaisotne, kur nopietnu mācību jautājumu apguve mijas ar humoru un kur mācību satura atlasē dominē lietderības princips.

Novēlam veiksmi visiem, kas māca un mācās valodu!

ES logo

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764