AKTUALITĀTES

Būsim kopā ar latviešu valodu!

28.03.2022.

Latviešu valodas aģentūra īsteno projektu Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3”. Valodas kursi notiek Rīgā un citās Latvijas pilsētās.

Šobrīd latviešu valodu sāk apgūt no Ukrainas iebraukušie kara bēgļi. Kaut arī daudzi ukraiņi cer drīz atgriezties mājās, viņi ar lielu interesi mācās latviešu valodu ‒ ne tikai lai integrētos sabiedrībā pašlaik, bet arī lai varētu palīdzēt saviem bērniem (skolēniem).

Pedagogiem piedāvājam materiālus, kas izmantojami, mācot ukraiņiem latviešu valodu:

https://valoda.lv/informacija-par-latviesu-valodas-apguvi-ukrainu-berniem-un-pieaugusajiem/

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu latviešu valodas apguvi trešo valstu pilsoņiem izglītības, ikdienas saskarsmes un darba tirgus vajadzībām.

 

Projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(LVA metodiķe)

Būsim kopā ar latviešu valodu latviešu valodā!

16.02.2022.

Latviešu valodas aģentūras īstenotajā projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” trešo valstu pilsoņi Rīgā un citās Latvijas pilsētās turpina attālināti apgūt latviešu valodu.

Kaut arī latviešu valodas kursu klausītāji ikdienā strādā un nodarbības notiek vakaros pēc grūtas darbadienas, visi ir ieinteresēti apgūt latviešu valodu, jo vēlas ne tikai integrēties sabiedrībā, bet arī turpmāk saistīt savu dzīvi ar Latviju. Continue reading

Latviešu valodas apguve: joprojām attālināti, bet ‒ turpinās!

27.01.2022.

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (līgums Nr. PMIF/6/2020/3/01), turpina iesākto darbu, organizējot latviešu valodas apguves kursus trešo valstu valstspiederīgajiem. Mācību laikā izglītojamie iepazīst arī Latvijas kultūru, tradīcijas un ģeogrāfiju.

Gandarījumu rada valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti. 90 % kursu beidzēju ir veiksmīgi nokārtojuši nepieciešamo pārbaudījumu. Prieks arī par to, ka februārī mācības sāks jau otrā grupa, kas valodu vēlas apgūt C valodas prasmes līmenī.

Tiešsaistes nodarbību vērtības:

  • valodas apguvi interesantu un aizraujošu dara dažādu mācību darbības veidu un lietotņu izmantojums;
  • pedagogu zināšanas par valodu un viņu prasmes, pedagoģiskā profesionalitāte valodas apguvējiem palīdz veiksmīgāk apgūt gramatikas jautājumus;
  • mācību laikā uzmanība tiek pievērsta visiem valoddarbības veidiem: kursu apmeklētāji mācās saklausīt teikto, lasa, cenšas pierakstīt vajadzīgo un paši izteikties.

Būsim kopā: ar latviešu valodu un latviešu valodā!

„Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (PMIF/6/2020/3/0). Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekts, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

Vairāk informācijas:

projekta vadītāja Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764