AKTUALITĀTES

Latviešu valodas apguve: joprojām attālināti, bet ‒ turpinās!

27.01.2022.

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (līgums Nr. PMIF/6/2020/3/01), turpina iesākto darbu, organizējot latviešu valodas apguves kursus trešo valstu valstspiederīgajiem. Mācību laikā izglītojamie iepazīst arī Latvijas kultūru, tradīcijas un ģeogrāfiju.

Gandarījumu rada valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti. 90 % kursu beidzēju ir veiksmīgi nokārtojuši nepieciešamo pārbaudījumu. Prieks arī par to, ka februārī mācības sāks jau otrā grupa, kas valodu vēlas apgūt C valodas prasmes līmenī.

Tiešsaistes nodarbību vērtības:

  • valodas apguvi interesantu un aizraujošu dara dažādu mācību darbības veidu un lietotņu izmantojums;
  • pedagogu zināšanas par valodu un viņu prasmes, pedagoģiskā profesionalitāte valodas apguvējiem palīdz veiksmīgāk apgūt gramatikas jautājumus;
  • mācību laikā uzmanība tiek pievērsta visiem valoddarbības veidiem: kursu apmeklētāji mācās saklausīt teikto, lasa, cenšas pierakstīt vajadzīgo un paši izteikties.

Būsim kopā: ar latviešu valodu un latviešu valodā!

„Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (PMIF/6/2020/3/0). Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekts, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

Vairāk informācijas:

projekta vadītāja Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

 

Valodu prasme ‒ vērtība mūsu ērtībai

Turpinām mācīties: pirmais sniegs un jauni vārdi!

29.11.2021.

Pieaugušie, kuri Latvijā ieradušies no dažādām pasaules valstīm, attālināti turpina apgūt latviešu valodu. Šādām mācībām netraucē ne pirmais sniegs, ne putenis, ne ceļu satiksmes sastrēgumi! Turklāt mācības tiešsaistē – tā ir iespēja latviešu valodu apgūt arī tiem, kuru dzīvesvietā pašlaik netiek piedāvāti valodas kursi.

Pēc latviešu valodas nodarbību dalībnieku teiktā, kursi ir aizraujoši un pedagogi spēj ieinteresēt.

Paldies latviešu valodas pedagogiem!

Izturību un veselību valodas apguvējiem!

 

 

„Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (PMIF/6/2020/3/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā

ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.

 

Vairāk informācijas:

projekta vadītāja Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764