АКТУАЛЬНО

(LV) Eiropas Trešo valstu valstspiederīgie vēlas apgūt latviešu valodu, lai veiksmīgi iekļautos Latvijas sabiedrībā

(LV) Uzsākts projekts „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē”

Sākts projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”