AKTUALITĀTES

Vēlies parunāt latviski? Esi trešās valsts pilsonis?

10.08.2023.

Gaidīsim Tevi latviešu valodas sarunu klubā ,,Parunāsimies!”

Nodarbībās apgūsim komunikācijas prasmes, diskutēsim par dažādiem interesantiem jautājumiem un darīsim to kopā, nebaidoties izteikties! Ir nepieciešama tikai vēlme runāt latviski.

Gaidīsim Tevi Rīgā, Lāčplēša ielā 75-1 B. (tālr. 29180450)

Valodas klubs: A latviešu valodas prasmes līmeņa apguvējiem un runātājiem (iesācējiem)

no plkst. 17.00–18.30.

1. 04.09.2023.
2. 18.09.2023.
3. 02.10.2023.
4. 16.10.2023.
5. 30.11.2023.
6. 13.11.2023.

 

Valodas klubs: B latviešu valodas prasmes līmeņa apguvējiem un runātājiem

(resp., tiem, kas jau ir apguvuši A valodas prasmes līmeni) no plkst. 17.00–18.30.

1. 11.09.2023.
2. 25.09.2023.
3. 09.10.2023.
4. 23.10.2023.
5. 06.11.2023.
6. 20.11.2023.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas periodā ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.

Ви хочете говорити латиською? Ви громадянин третьої країни?

Ласкаво просимо до латиського розмовного клубу «Let’s talk»!

У нашому розмовному клубі ви вдосконалите навички спілкування латиською мовою, обговорите різноманітні цікаві теми і, що важливо – зробите це разом, не боячись висловитися латиською! Все, що вам потрібно, це бажання говорити латиською!

Ми чекатимемо вас у Ризі, вулиця Лачплеша 75 – 1б (тел. 29180450).

Мовний клуб: Рівень – для початківців.

Час: 17:00-18:30

1. 04.09.2023.
2. 18.09.2023.
3. 02.10.2023.
4. 16.10.2023.
5. 30.11.2023.
6. 13.11.2023.

Мовний клуб: B level – для слухачів, які вже закінчили курси A level.

Час: 17:00-18:30

1. 11.09.2023.
2. 25.09.2023.
3. 09.10.2023.
4. 23.10.2023.
5. 06.11.2023.
6. 20.11.2023.

Do you want to speak Latvian? Are you a third country national?

You are welcome to Latvian conversation club “Let’s talk”!

In our conversation club you will improve Latvian language communication skills, discuss various intresting topics and, what is important – do it together without feair of expressing yourself in Latvian! All you need is the will to speak Latvian!

We will be waiting you in Riga, Lacplesa streel 75 – 1B. (tālr. 29180450)

Language club: A level – for beginners .

Time: 17:00-18:30

1. 04.09.2023.
2. 18.09.2023.
3. 02.10.2023.
4. 16.10.2023.
5. 30.11.2023.
6. 13.11.2023.

Language club: B level – for learners who already completed A level courses.
Time: 17:00-18:30

1. 11.09.2023.
2. 25.09.2023.
3. 09.10.2023.
4. 23.10.2023.
5. 06.11.2023.
6. 20.11.2023.

 

 

Projekts „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4”

01. 08. 2023.

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4” (PMIF/13.2./2023/1/05) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu trešo valstu pilsoņu latviešu valodas apguvi turpmākajai izglītībai, ikdienas saskarsmei un darba tirgus vajadzībām.

Projektā ir paredzēts turpināt iesākto un organizēt latviešu valodas kursus visiem zināšanu līmeņiem kopskaitā vismaz 500 trešvalstniekiem. Valodas kursi tiks rīkoti ne tikai Rīgā, bet arī reģionos (pēc pieprasījuma). Kursu noslēgumā 330 personām tiks sniegta iespēja bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi.

Mācību procesā tiks izmantoti mūsdienīgi mācību materiāli, ko izstrādājusi Latviešu valodas aģentūra; visi kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar brīvpieejas materiāliem tīmekļvietnē www.valoda.lv un tās apakšvietnēs. Daudzi materiāli tiks pielāgoti attālinātām mācībām.

Aicinām pieteikties latviešu valodas kursiem, gaidīsim pieteikumus https://ej.uz/iac_valoda_ukraiņiem. Informācija par grupu norises laikiem būs pieejama ap 20.08.2023. To varēs saņem rakstot šeit vai zvanot 26367166!

Запрошуємо записуватися на курси латиської мови, чекаємо на заявки

valoda_ukraineņim. Інформація про час роботи груп буде доступна приблизно 20.08.2023. Ви можете отримати, написавши на gunitag@gmail.com або зателефонувавши за номером 26367166!

The Latvian language agency invites you to apply for Latvian language courses. Application form is available here.

Information about the schedule will be available on 20.08.2023., For detailed information please write to gunitag@gmail.com or call 26367166!

Visas projekta aktivitātes ir bez maksas, kursu apmeklētāji tiks nodrošināti arī ar LVA mācību materiāliem un mācību procesam nepieciešamajām kancelejas precēm.

Projekta budžets – 691 434,00 EUR.

Projekta vadītāja – Ērika Pičukāne.

Projekta finansējums: PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

Informācija un pieteikšanās dalībai latviešu valodas apguves kursos un projekta pasākumos, zvanot uz tālruni 67350764 vai rakstot uz e-pasta adresi erika.picukane@valoda.lv.

„Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4” (PMIF/13.2./2023/1/05).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas periodā ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

 

Regulāras mācības un dialogs – atslēgas vārdi veiksmīgai valodas apguvei

22.09.2022.Laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada septembrim Latviešu valodas aģentūra (LVA) ir īstenojusi projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3”, turpinot iepriekšējos gados iesākto un pilnveidojot paveikto latviešu valodas apguves un sabiedrības integrācijas jomā. Līdz ar to ticis nodrošināts mērķtiecīgs, sistemātisks un pēctecīgs atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta norises laikā tika piedāvāti latviešu valodas apguves kursi, pilnveidoti mācību līdzekļi pieaugušajiem, sniegts metodisks atbalsts skolotājiem.

Latviešu valodas apguves kursi bija pieejami visā Latvijas teritorijā, kursu programmas un mācību saturs tika pielāgots katras grupas vajadzībām. Kopā šajā laikā valodu ir apguvuši vairāk nekā 300 jauniebraucēju. Continue reading