AKTUALITĀTES

Aicinām piedalīties pieredzes seminārā par latviešu valodas mācīšanu Ukrainas iedzīvotājiem

Lai pastāstītu par Latviešu valodas aģentūrā pieejamajiem resursiem un dalītos ar pieredzi latviešu valodas mācīšanā cittautiešiem, aicinu visus brīvprātīgos, kas vēlas palīdzēt Ukrainas pieaugušajiem civiliedzīvotājiem apgūt latviešu valodu,

uz mācībām ceturtdien, 7. aprīlī, plkst. 15.30.

Mācības notiks Zoom platformā.

Dalības saite:

https://us02web.zoom.us/j/2022177157

Continue reading

Būsim kopā ar latviešu valodu!

28.03.2022.

Latviešu valodas aģentūra īsteno projektu Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3”. Valodas kursi notiek Rīgā un citās Latvijas pilsētās.

Šobrīd latviešu valodu sāk apgūt no Ukrainas iebraukušie kara bēgļi. Kaut arī daudzi ukraiņi cer drīz atgriezties mājās, viņi ar lielu interesi mācās latviešu valodu ‒ ne tikai lai integrētos sabiedrībā pašlaik, bet arī lai varētu palīdzēt saviem bērniem (skolēniem).

Pedagogiem piedāvājam materiālus, kas izmantojami, mācot ukraiņiem latviešu valodu:

https://valoda.lv/informacija-par-latviesu-valodas-apguvi-ukrainu-berniem-un-pieaugusajiem/

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu latviešu valodas apguvi trešo valstu pilsoņiem izglītības, ikdienas saskarsmes un darba tirgus vajadzībām.

 

Projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(LVA metodiķe)

Būsim kopā ar latviešu valodu latviešu valodā!

16.02.2022.

Latviešu valodas aģentūras īstenotajā projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” trešo valstu pilsoņi Rīgā un citās Latvijas pilsētās turpina attālināti apgūt latviešu valodu.

Kaut arī latviešu valodas kursu klausītāji ikdienā strādā un nodarbības notiek vakaros pēc grūtas darbadienas, visi ir ieinteresēti apgūt latviešu valodu, jo vēlas ne tikai integrēties sabiedrībā, bet arī turpmāk saistīt savu dzīvi ar Latviju. Continue reading