AKTUALITĀTES

Top video mācību materiāli pedagogiem darbam multikulturālā vidē

Latviešu valodas aģentūra Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektā „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē” izstrādā 10 video lekcijas, kas būs izmantojamas kā metodisks mācību un izziņas materiāls pedagogiem un citiem interesentiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem un šo skolēnu ģimenēm.
Veidojot video lekcijas, noskaidrotas biežāk sastopamās problēmas pedagogu darbā, apzinātas bērnu vecāku un bērnu vajadzības integrācijas procesā Latvijā. Materiāls tiks izmantots pedagogu tālākizglītības procesā, piedāvājot atsevišķus risinājumus un izmantojamās metodes darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem un viņu ģimenēm.
Š. g. maijā un jūnijā piecos Latvijas reģionos tiks organizēti semināri par starpkultūru jautājumiem, iepazīstinot pedagogus ar izveidotajiem video materiāliem.
Visi izstrādātie materiāli būs pieejami www.valoda.lv.

Detalizēta informācija
Ērika Pičukāne
29590097

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Beidzies radošais seminārs – nometne „Esi draugs!”

„Manus jaunos draugus sauc Maksims, Jura, Amala, Sofija un vēl Marta, Žeņa, Niks un Marina, un vēl…” ar šādiem vārdiem un emocijām beidzās nometne „Esi draugs!”, kas no šī gada 17. līdz 21. martam norisinājās Rāmavas muižā.Nometnē piedalījās gan trešo valstu valstspiederīgie skolēni no Latvijas, gan skolēni, kuriem dzimtā valoda ir latviešu valoda, gan skolotāji, kuri strādā multikulturālās klasēs, un bērnu vecāki. Visvairāk bērnu bija no Krievijas un Ukrainas: viņi kopā ar ģimenēm pārcēlušies uz dzīvi Latvijā pēdējā gada laikā. Bērni uzsvēra, ka Latvijā jūtas labi un atrast draugus nav grūti, bet ir ļoti nepieciešami vienaudži, kas palīdzētu mācīties latviešu valodu un ļautu ātrāk izprast bērnu un jauniešu dzīvi Latvijā, jo tā atšķiras no ikdienas Ukrainā, Krievijā, Gruzijā un citās valstīs.

Tāpēc ir milzīgs gandarījums par bērnu kopīgo darbošanos latviešu valodas nodarbībās, kurās latviešu bērni palīdzēja un iejutās skolotāju lomā, prieks par radošajām nodarbībām, kurās katrs varēja parādīt savas spējas neatkarīgi no valodas prasmes.

Praktisko nodarbību mērķis bija ne tikai apgūt jaunas prasmes un iemaņas, bet galvenokārt piedāvāt iespēju katram sevi pozitīvi novērtēt, jo nereti daļai skolēnu, kuri Latvijā iebraukuši nesen, nepietiekamas valodas prasmes dēļ skolā reizēm nākas saņemt zemāku vērtējumu, nekā ierasts.

Izvērtējot nometnē iegūto, skolēni kā galveno minēja jaunus draugus, jaunas prasmes un interesanti pavadītu laiku. Savukārt skolotāji kā ieguvumu atzina dabīgas integrācijas iespēju un mācību vidi, kur mācīšanās notiek, bērniem to pat nejūtot.

Radošais seminārs bija viena no Latviešu valodas aģentūras īstenotā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” aktivitātēm.

Plašāku fotogaleriju skatiet www.valoda.lv.

Detalizēta informācija

Liene Valdmane

22144144

Projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

 Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Erudīcijas konkursa 4. kārtā cīņu turpina 10 komandas

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”, š. g. 7. februārī izsludināja erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Konkursa mērķis ir sekmēt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā, radoši pilnveidojot latviešu valodas prasmi, papildinot zināšanas par Latviju un pasauli, izkopjot sadarbības prasmes un sajūtoties piederīgiem Latvijai.

Pirmajās trīs kārtās komandas par katru pareizu atbildi varēja saņemt punktu. Pirmo trīs kārtu rezultāti kopsummā ir šādi:

„W-Unit” – 52 punkti, „Troļļi” – 44 punkti, „Domino” – 47 punkti, „Ašie poļi” – 51 punkts, „Ekomāni” – 54 punkti, „Latgales skudras” – 52 punkti, „Fantastiskais piecinieks” – 47 punkti, „Karameles 2” – 45 punkti, „Aneka” – 48 punkti, „Rīdzinieki” – 51 punkts, „Strazdi” – 51 punkts, „Brīvības sala” – 45 punkti, „Nerātnie”– 49 punkti, „Zaļās molekulas” – 48 punkti, „Sakta” – 51 punkts, „Mītavieši” – 52 punkti, „Pasaules pētnieki” – 51 punkts, „Marmelādes zivtiņas” – 30 punkti, „Sklandrauši” – 53 punkti, „Ķirsīši” – 19 punkti.

Sirsnīgi pateicamies visām komandām, kas piedalījušās komandu zināšanu un erudīcijas pārbaudē un kurām mazliet pietrūcis līdz 50 punktu sasniegšanai.

Sīvā cīņā un spraigā konkurencē dalību 4. kārtā turpina komandas, kas pārvarējušas 50 punktu robežu:

  •  „Ekomāni” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija) – 54 punkti;
  •  „Sklandrauši” (privātā vidusskola „Klasika”) – 53 punkti;
  •  „Latgales skudras” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija) – 52 punkti;
  •  „W-Unit” (Indras vidusskola) – 52 punkti;
  •  „Mītavieši” (Jelgavas 2. pamatskola) – 52 punkti;
  •  „Ašie poļi” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija) – 51 punkts;
  •  „Rīdzinieki” (Rīgas 22. vidusskola) – 51 punkts;
  •  „Strazdi” (Rīgas 22. vidusskola) – 51 punkts;
  •  „Sakta” (privātā vidusskola „Klasika”) – 51 punkts;
  •  „Pasaules pētnieki” (Rīgas 15. vidusskola) – 51 punkts.

4. kārta. Komandām jāizveido ceļojuma maršruta karte „Latvijas skaistākās vietas” un līdz  4. aprīlim jāatsūta uz e-pastu: velga.licite@valoda.lv

11. aprīlī mājaslapā tiks paziņotas erudītākās komandas – 5. kārtas dalībnieki.

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek finansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.