NEWS

(LV) Erudīcijas konkursa 4. kārtā cīņu turpina 10 komandas

(LV) Eiropas Trešo valstu valstspiederīgie vēlas apgūt latviešu valodu, lai veiksmīgi iekļautos Latvijas sabiedrībā

(LV) Uzsākts projekts „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē”