АКТУАЛЬНО

(LV) Pedagogi tiek sagatavoti valodas apguves kursu vadīšanai trešo valstu valstspiederīgajiem

Sākta projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” īstenošana

(LV) Sākta projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” īstenošana