NEWS

(LV) Uzsākts projekts „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē”

Sākts projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”