AKTUALITĀTES

Erudīcijas konkursa 4. kārtā cīņu turpina 10 komandas

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”, š. g. 7. februārī izsludināja erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Konkursa mērķis ir sekmēt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā, radoši pilnveidojot latviešu valodas prasmi, papildinot zināšanas par Latviju un pasauli, izkopjot sadarbības prasmes un sajūtoties piederīgiem Latvijai.

Pirmajās trīs kārtās komandas par katru pareizu atbildi varēja saņemt punktu. Pirmo trīs kārtu rezultāti kopsummā ir šādi:

„W-Unit” – 52 punkti, „Troļļi” – 44 punkti, „Domino” – 47 punkti, „Ašie poļi” – 51 punkts, „Ekomāni” – 54 punkti, „Latgales skudras” – 52 punkti, „Fantastiskais piecinieks” – 47 punkti, „Karameles 2” – 45 punkti, „Aneka” – 48 punkti, „Rīdzinieki” – 51 punkts, „Strazdi” – 51 punkts, „Brīvības sala” – 45 punkti, „Nerātnie”– 49 punkti, „Zaļās molekulas” – 48 punkti, „Sakta” – 51 punkts, „Mītavieši” – 52 punkti, „Pasaules pētnieki” – 51 punkts, „Marmelādes zivtiņas” – 30 punkti, „Sklandrauši” – 53 punkti, „Ķirsīši” – 19 punkti.

Sirsnīgi pateicamies visām komandām, kas piedalījušās komandu zināšanu un erudīcijas pārbaudē un kurām mazliet pietrūcis līdz 50 punktu sasniegšanai.

Sīvā cīņā un spraigā konkurencē dalību 4. kārtā turpina komandas, kas pārvarējušas 50 punktu robežu:

  •  „Ekomāni” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija) – 54 punkti;
  •  „Sklandrauši” (privātā vidusskola „Klasika”) – 53 punkti;
  •  „Latgales skudras” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija) – 52 punkti;
  •  „W-Unit” (Indras vidusskola) – 52 punkti;
  •  „Mītavieši” (Jelgavas 2. pamatskola) – 52 punkti;
  •  „Ašie poļi” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija) – 51 punkts;
  •  „Rīdzinieki” (Rīgas 22. vidusskola) – 51 punkts;
  •  „Strazdi” (Rīgas 22. vidusskola) – 51 punkts;
  •  „Sakta” (privātā vidusskola „Klasika”) – 51 punkts;
  •  „Pasaules pētnieki” (Rīgas 15. vidusskola) – 51 punkts.

4. kārta. Komandām jāizveido ceļojuma maršruta karte „Latvijas skaistākās vietas” un līdz  4. aprīlim jāatsūta uz e-pastu: velga.licite@valoda.lv

11. aprīlī mājaslapā tiks paziņotas erudītākās komandas – 5. kārtas dalībnieki.

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek finansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgie vēlas apgūt latviešu valodu, lai veiksmīgi iekļautos Latvijas sabiedrībā

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 28. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”.

Viena no plašākajām projekta aktivitātēm ir latviešu valodas apguves kursi dažādos Latvijas reģionos: Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī un Līvānos. Tiek organizēti četri 120 stundu valodas un integrācijas kursi un 120 stundu kursi naturalizācijai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei, katrā grupā valodu apgūs 20–25 dalībnieki (kopā 130 dalībnieku, kuri kursu noslēgumā būs sagatavoti valsts valodas prasmes pārbaudei vai naturalizācijas eksāmena kārtošanai).

Kursu dalībnieki Latvijā iebraukuši no Ķīnas, Ēģiptes, Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas, Gruzijas un citām valstīm. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgie ir ļoti atsaucīgi un motivēti mācīties. Atbildīgā par projekta satura un metodikas jautājumiem Vineta Vaivade ir gandarīta par dalībnieku pozitīvo attieksmi: „Valodas apguvē pats galvenais ir patīkama emocionālā gaisotne un pozitīva mācību motivācija. Labākus mācību rezultātus palīdz sasniegt arī profesionāli pedagogi, kuri ir apguvuši jaunākās metodes un pieejas valodas apguvē darbam multikulturālā vidē.”

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek finansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Uzsākts projekts „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē”

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 11. februārī uzsākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest ilgtspējīgu un brīvi pieejamu video apmācību programmu pedagoģiskajam personālam saskarsmes un starpkultūru prasmju attīstīšanai un jaunu zināšanu apguvi par pieeju darbam starpkultūru vidē, strādājot ar trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm.

Projektā tiks īstenotas divas apakšaktivitātes, kas saturiski papildina viena otru. Vienā no apakšaktivitātēm tiks izveidots video apmācību materiāls – 10 praktiskas video lekcijas metodikas apguvei darbā ar trešo valstu pilsoņu bērniem un ģimenēm. Otrā aktivitātē piecos Latvijas reģionos tiks organizēti semināri par starpkultūru jautājumiem, iepazīstinot pedagogus ar izveidotajiem video materiāliem, praktiski aprobējot tos un diskutējot par efektīvākajām mācību metodēm.

Visi izstrādātie materiāli būs pieejami www.valoda.lv.

Projekta norises laiks: 2014. gada 11.februāris – 2014. gada 30.jūnijs.

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.