NEWS

(LV) Mērķis – ne tikai sniegt zināšanas, bet arī skaidrot!

(LV) Pedagogi tiek sagatavoti valodas apguves kursu vadīšanai trešo valstu valstspiederīgajiem

Sākta projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” īstenošana