AKTUALITĀTES

Sākta projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” īstenošana

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” īstenošanu. Projekts saturiski turpina un paplašina pagājušajā gadā realizēto tāda paša nosaukuma projektu, tādējādi sniedzot ilgtermiņa atbalstu gan latviešu valodas apguvējiem, gan trešo valstu valstspiederīgajiem un uzņemošās valsts sabiedrībai, gan arī pedagogiem, kuri strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem Latvijas skolās.

Projekta mērķis ir piedāvāt trešo valstu pilsoņiem latviešu valodas apguves un sistēmiskas pilnveides iespējas, izstrādājot elektroniskā vidē brīvi pieejamus mācību palīgmateriālus, organizējot valodas apguves kursus un integrācijas procesā iesaistot Latvijas sabiedrību.

Projekta aktivitātes:

1. Radoši un daudzveidīgi pasākumi bērniem, jauniešiem, vecākiem un skolotājiem: izglītojoši semināri valodas apguvei un integrācijai sabiedrībā, 6 radošās darbnīcas dažādās Latvijas pilsētās ar mērķi apzināt un apkopot trešo valstu pilsoņu kultūrvēsturisko ieguldījumu Latvijā un sadarbību ar Latviju, kā arī konkurss skolēniem par trešo valstu un Latvijas kultūru un izglītību, meklējot, iepazīstot un parādot kopīgo.

2. Atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem latviešu valodas apguvei adaptācijas periodā un vēlāk – portāla www.sazinastilts.lv latviešu valodas mācību materiālu kopas papildināšana.

3. Valodas apguves un integrācijas kursi Daugavpilī – A un B valoda prasmes līmeņa apguvei; Ventspilī – A un B valodas prasmes līmeņa apguvei jauktās grupās, Līvānos – B valodas prasmes līmeņa apguvei, Rēzeknē – B valodas prasmes līmeņa apguvei, Rīgā – 3 grupas A un B valodas prasmes līmeņa apguvei (kopā septiņas grupas, kursu apjoms –120 stundas). Plānots, ka valodas apguves un integrācijas kursos tiks izglītoti vismaz 150 trešo valstu valstspiederīgie.

4. Pedagogu profesionālā pilnveide un pārbaudes uzdevumu izstrāde, kas palīdzēs pedagogiem pēc iespējas objektīvāk un precīzāk noteikt valodas apguvēja sasniegumus valodas apguves procesā. Pārbaudes darba uzdevumi tiks izstrādāti sadarbībā ar valsts valodas prasmes pārbaudes speciālistiem, atbilstoši 2015. gada valsts valodas prasmes pārbaudes prasībām. Pārbaudes darbi būs brīvi pieejami LVA mājaslapā www.sazinastilts.lv.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.
Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 5. decembris–2015. gada 30. jūnijs.

Projekta vadītāja Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Beidzies ikgadējais skolēnu erudīcijas konkurss

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas projektus, jau otro gadu aicina dažādu tautību jauniešus kopā piedalīties erudīcijas konkursā, kas tiek organizēts trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Konkursa mērķis ir sekmēt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā, radoši pilnveidojot latviešu valodas prasmi, papildinot zināšanas par Latviju un pasauli, izkopjot sadarbības prasmes un sajūtoties piederīgiem Latvijai.

 Šogad konkursā piedalījās divdesmit komandas, kas veica gan radošus, gan izzinošus uzdevumus 5 kārtās. Konkursa finālā iekļuva 6 labākās komandas: „Ekomāni” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija); „Mītavieši” (Jelgavas 2. pamatskola); „Sakta” (privātā vidusskola „Klasika”); „Pasaules pētnieki” (Rīgas 15. vidusskola); „Sklandrauši” (privātā vidusskola „Klasika”); „Ašie poļi” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija). astotais_maijs_projekts_05

Kā atzina paši finālisti – dalība konkursā ne tikai rosinājusi vairāk izzināt Latviju un Latvijas novadu vēsturi, noskaidrot daudz jauna par latviešu valodu, iepazīt pasaules valstu kultūru, bet arī stiprinājusi draudzību ar trešo valstu valstspiederīgajiem klasesbiedriem, iepazīstot tos ārpus skolas aktivitātēm un darbojoties komandā.

Konkursā izstrādātie skolēnu radošie materiāli apskatāmi mājaslapas www.sazinastilts.lv sadaļas „Konkurss” apakšsadaļā „Skaistākās vietas Latvijā”.

Fotogrāfijas.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Erudīcijas konkursa finālā tiekas 6 komandas

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”, š. g. 7. februārī izsludināja erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Konkursa mērķis ir sekmēt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā, radoši pilnveidojot latviešu valodas prasmi, papildinot zināšanas par Latviju un pasauli, izkopjot sadarbības prasmes un sajūtoties piederīgiem Latvijai.

Divdesmit komandas pirmajās trīs kārtās pārbaudīja savas zināšanas par Latviju pasaulē un pasauli Latvijā, Latvijas folkloru un tradīcijām, kā arī trešo valstu kultūru. Spraigā konkurencē dalību pusfinālā turpināja desmit komandas. Konkursa 4. kārtā komandas veidoja ceļojumu maršrutus, neklātienē iepazīstot un citiem parādot skaistākās vietas Latvijā. Ar ceļojumu maršrutiem iespējams iepazīties mājaslapā www.sazinastilts.lv sadaļas „Konkurss” apakšsadaļā „Skaistākās vietas Latvijā”, kur par saviem favorītiem iespējams arī balsot. 5. kārtā komandas veidoja videostāstu par trešo valstu valstspiederīgā drauga ceļu uz Latviju, piederības sajūtu, kā arī par viņa valodas apguves pieredzi.

Sirsnīgi pateicamies visām komandām, kas piedalījušās komandu erudīcijas pārbaudē! Pateicamies skolotājiem, kuri rosinājuši skolēnus dalībai konkursā un atbalstījuši viņus! Ceram, ka komandu spēle ir vienojusi Jūs jaunā izzināšanā, jaunu draugu un Latvijas iepazīšanā! Vēlam veiksmi eksāmenos, izziņas prieku un skaistu pavasari!

Noslēguma pasākumā 8. maijā plkst. 12.30 Rīgā pie Latvijas Nacionālās operas ēkas tiekas 6 labākās komandas:

  •  „Ekomāni” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija);
  • „Mītavieši” (Jelgavas 2. pamatskola);
  • „Sakta” (privātā vidusskola „Klasika”);
  • „Pasaules pētnieki” (Rīgas 15. vidusskola);
  • „Sklandrauši” (privātā vidusskola „Klasika”);
  •  „Ašie poļi” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija).

Precīzāka informācija pa e-pastu: velga.licite@valoda.lv

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.