AKTUALITĀTES

Labākais brīvlaiks manā dzīvē!

Ar vārdiem „Šis bija labākais brīvlaiks manā dzīvē” noslēdzās Latviešu valodas aģentūras Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2) nometne „Esi draugs!”. Nometne no š. g. 16. līdz 20. martam notika viesu namā „Sauleskalns” – gleznainā vietā netālu no Zaķumuižas, Lielās Juglas krastā. Brīnišķīgu laiku kopā pavadīja trešo valstu valstspiederīgie bērni un jaunieši no dažādām Latvijas skolām un Latvijas skolēni.

Nometnes galvenais mērķis bija pilnveidot skolēnu latviešu valodas prasmes, iepazīt Latvijas kultūru (t. sk. amatniecību) un vēsturi, pavadot laiku kopīgās un interesantās nodarbībās pozitīvā mācību vidē. Skolēni papildus latviešu valodas apguvei, kopīgām spēlēm, uzvedumiem un koncertiem, veidoja dažādus sadzīves priekšmetus no dabas materiāliem, kā arī pavadīja laiku, tecinot bērzu sulas, sarunājoties pie ugunskuru, cepot maizi pēc viduslaiku tradīcijām un iepazīstot bruņinieku cīņas Latvijā. Vispusīgā nometnes programma ļāva katram atrast ko aizraujošu, parādīt savas prasmes, zināšanas, kas pozitīvi ietekmēja nometnes emocionālo gaisotni. Skolēni, vērtējot nometnē pavadīto laiku, kā lielākos ieguvumus minēja – iegūti jauni draugi, iepazītas latviešu tradīcijas, apgūti jauni vārdi un frāzes latviešu valodā; bet galvenais – tik daudz smaidīts kā šajās dienās, neesot sen!

Speciālas nodarbības nometnes laikā tika organizētas arī vecākiem un pedagogiem, kuri ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem.

Skatieties bildes no nometnes šeit.
Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2) tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Erudīcijas spēles 3. kārtas jautājumi skolēnu komandām

Trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolu jauniešu komandu erudīcijas konkursa 3. kārtas jautājumus var lejupielādēt šeit.

Lūdzu, atsūtiet 3. kārtas jautājumu atbildes uz e-pastu  kertu.kibermane@valoda.lv līdz 2. aprīlim.

7. aprīlī mājaslapā tiks paziņotas erudītākās komandas – 4. kārtas dalībnieki.

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālruni 67201682 vai rakstiet uz e-pasta adresi: kertu.kibermane@valoda.lv.

Vēlam veiksmi un radošu garu!

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).

Noslēgusies erudīcijas konkursa 2. kārta

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2”, š. g. janvārī izsludināja erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Paldies visiem dalībniekiem par radošu darbu erudīcijas konkursa 2. kārtā.

3. kārtā cīņu turpinās 39 komandas:

Sapņu komanda no Bauskas pilsētas pamatskolas, Cesvainieši no Cesvaines vidusskolas, Daugavpils drosminieki no Daugavpils 10. vidusskolas, Daugavpilieši no Daugavpils 11. pamatskolas, Jautrībnieces no Daugavpils 17. vidusskola, Āraišu piecīši no Drabešu internātpamatskolas, Ememdemsi no Gaigalavas struktūrvienība Rikavas pamatskolas, Gudrās Indras pūces un W-Unit no Indras vidusskolas, Prātnieki no Jelgavas 2. pamatskolas, EVRIK un Teicamnieki no J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas, Jautrie erudīti, K.E.V.D.I., Krāslaviņa, Nuts, Pūcīte, Sigma un Vitamīns no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Start! no Mārsnēnu pamatskolas, Olainieši no Olaines 2. vidusskolas, Callidus, Delfīni, EDP, Latgales skudras, Mārītes, Prāta Vētra, Pūcītes, TRIO + 2, Tropiskie dimanti, Varavīksne, Viens par visiem, visi par vienu!, Viszinīši un Zvaigžņu Putekļi no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Jautrie zinīši no Rīgas 15. vidusskolas, REVS GUDRINIEKI no Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas, Zinātkārie no Taurupes pamatskolas, Spīdošās zvaigznes no Verēmu pamatskolas un Neiderlandse no Zaķumuižas pamatskolas.

Konkursa 3. kārtas jautājumi tiks publicēti mājaslapā ceturtdien, 19. martā.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).