AKTUALITĀTES

Erudīcijas spēles 4. kārtas jautājumi skolēnu komandām

Trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolu jauniešu komandu erudīcijas konkursa 4. kārtas uzdevumu var lejupielādēt šeit.

Lūdzu, atsūtiet video līdz 23. aprīlim uz e-pastu kertu.kibermane@valoda.lv.

27. aprīlī mājaslapā tiks paziņotas labākās komandas, kuras tiksies noslēguma pasākumā.

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālruni 67201682 vai rakstiet uz e-pasta adresi: kertu.kibermane@valoda.lv.

Vēlam veiksmi un radošu garu!

Noslēgusies erudīcijas konkursa 3. kārta

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2”, š. g. janvārī izsludināja erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Mums bija patiess prieks par dalībnieku izdomu un māksliniecisko pieeju, ilustrējot 3. kārtas uzdevumu.

4. kārtā cīņu turpinās 24 komandas:

Sapņu komanda no Bauskas pilsētas pamatskolas, Cesvainieši no Cesvaines vidusskolas, Jautrībnieces no Daugavpils 17. vidusskola, W-Unit no Indras vidusskolas, Prātnieki no Jelgavas 2. pamatskolas, Jautrie erudīti, K.E.V.D.I., Krāslaviņa, Nuts, Pūcīte, Sigma un Vitamīns no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Start! no Mārsnēnu pamatskolas, Callidus, Delfīni, Latgales skudras, Mārītes, Pūcītes, TRIO + 2, Viszinīši un Zvaigžņu Putekļi no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Jautrie zinīši no Rīgas 15. vidusskolas, Zinātkārie no Taurupes pamatskolas, un Neiderlandse no Zaķumuižas pamatskolas.

Paldies visiem, kas piedalījās un izturēja pirmās trīs kārtas! Jūsu bija negaidīti daudz!  Tā kā konkurss tuvojas noslēgumam, vērtēšana kļūst arvien grūtāka. Pirmajās trīs kārtās kopsummā varēja iegūt 60 punktus, un 4. kārtā iekļūst komandas, kuras saņēmušas vismaz 57 punktus. Vēlam viņiem veiksmi!

Konkursa 4. kārtas uzdevums tiks publicēts mājaslapā ceturtdien, 9. aprīlī.

Konkursa noslēguma pasākums notiks maijā Rīgā.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).

Jauni materiāli trešo valstu valstspiederīgo vecākiem, pedagogiem un skolēniem

Latviešu valodas aģentūra, realizējot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1), ir izstrādājusi 8 videomateriālus, kas informē par dažādiem svarīgiem jautājumiem.

Izvērtējot līdz šim Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektos izstrādātos materiālus, Latviešu valodas aģentūra izdalīja 3 nozīmīgas darbības jomas: vecāku informēšana par bērnu uzņemšanu Latvijas skolās un iepazīstināšana ar institūcijām, kuras var sniegt palīdzību problēmu gadījumā; pedagogu pieredzes apkopošana darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem; skolēniem nepieciešamo Latvijas kultūras simbolu apguve, sniedzot ieskatu latviešu bērnu literatūrā. Par šiem jautājumiem joprojām nepieciešama kvalitatīva un viegli uztverama informācija.

Videomateriālos detalizētu un praktisku informāciju par skolēnu uzņemšanu Latvijas skolās sniedz Rīgas 15. vidusskolas direktore Nataļja Kubasova. Tas ir informatīvs dialogs ar māmiņu un viņas 6 gadus veco dēlu. Savukārt par trešo valstu valstspiederīgo adaptācijas problēmām un to risinājumiem informē Izglītības kvalitātes valsts dienesta departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs.

Trīs videomateriāli veidoti Latvijas skolās, filmējot skolotāju darbu multikulturālās klasēs. Tie ir pieredzes materiāli, kur redzams, kā skolotāji palīdz pilnveidot skolēnu valodas prasmes dažādu mācību priekšmetu apguves procesā.

Skolēniem, kas ieradušies Latvijā, paredzēti informatīvie videomateriāli par to, piemēram, kā kļūt par lasītāju bibliotēkā, kur var atrast grāmatas elektroniski, kā piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”  (informē LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova). Viens no videomateriāliem filmēts Rūdolfa Blaumaņa „Brakos” – tā ir iepazīšanās ar Velniņiem un seno latviešu sētu, citā videomateriālā redzami skolēni, kuri nupat tikušies ar Sprīdīti.

Materiāli pieejami www.sazinastilts.lv un www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Lai skolotājus iepazīstinātu ar šiem materiāliem, tiks organizēti semināri Latvijas skolās.

Projekts „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.