AKTUALITĀTES

Notiks semināri pedagogiem un vecākiem

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1), ir izstrādājusi 8 videomateriālus, kas izmantojami gan trešo valstu valstspiederīgo vecāku informēšanai, gan metodiskos nolūkos pedagogu pieredzes paplašināšanai. Videomateriāli var tikt izmantoti arī kā vizuāls pielikums mācību stundās.

Lai iepazīstinātu pedagogus ar izstrādātajiem informatīvi metodiskajiem videomateriāliem, Latviešu valodas aģentūra organizēs 5 seminārus dažādos Latvijas reģionos. Tiekoties ar pedagogiem un informējot par projektā paveikto, tiks modelētas mācību situācijas – mācību stunda, saruna ar vecākiem, vecāku sapulce –, piedāvājot metodiskos paņēmienus, kā praktiski darboties ar izstrādātajiem videomateriāliem. Atsevišķa tikšanās plānota ar trešo valstu valstspiederīgo vecākiem Rīgā.

Materiāli pieejami www.sazinastilts.lv un www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Projekts „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Noslēgusies erudīcijas konkursa 4. kārta

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2”, š. g. janvārī izsludināja erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām.

Mums bija patiess prieks par dalībnieku izdomu un māksliniecisko pieeju, veidojot latviešu lugu fragmentu uzvedumus 4. kārtā. Liels paldies visiem jaunajiem aktieriem, Sprīdīšiem, Maijām un Paijām!

Esam novērtējuši visu komandu darbu četrās konkursa kārtās un aicinām labākās komandas uz noslēguma pasākumu un apbalvošanu, kas notiks Rīgā 22. maijā. Par pasākuma norizes laiku un vietu informēsim pavisam drīz!

Sirsnīgi pateicamies visām komandām, kas piedalījušās komandu erudīcijas pārbaudē! Pateicamies skolotājiem, kuri rosinājuši skolēnus dalībai konkursā un atbalstījuši viņus! Vēlam veiksmi eksāmenos, izziņas prieku un skaistu pavasari!

Noslēguma pasākumā 22. maijā Rīgā tiekas 12 labākās komandas:
W-Unit no Indras vidusskolas
Zinātkārie no Taurupes pamatskolas
Cesvainieši no Cesvaines vidusskolas
Jautrie zinīši no Rīgas 15. vidusskolas
Vitamīns no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
Latgales skudras, Pūcītes un Callidus no Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas
Pūcīte un Jautrie erudīti no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
Jautrībnieces no Daugavpils 17. vidusskolas
Sapņu komanda no Bauskas pilsētas pamatskolas

Gaidīsim Jūs un Jūsu skolotājus!

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).

Eiropas Valodu portfelis – Tava valodas apguves dienasgrāmata un pašnovērtēšanas dokuments

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2), ar interaktīviem uzdevumiem papildina 2013. gadā izstrādāto un www.sazinastilts.lv publicēto Eiropas Valodu portfeli trešo valstu valstspiederīgajiem. Līdz šim piedāvāto uzdevumu kopā A1, A2, B1, B2 valodas prasmes līmeņiem tiks iekļauti arī uzdevumi, kas paredzēti C1 un C2 valodas prasmes līmeņa apguvei un noteikšanai.

Eiropas Valodu portfelis (EVP) ir dokuments, kurā valodas apguvējs atspoguļo savus sasniegumus valodu apguvē, tā parādot gan valodas apguves procesu, gan iegūtos mācību rezultātus. EVP tiek sekmīgi lietots daudzās Eiropas valstīs.

Ikvienam EVP ir trīs daļas: Valodu pase, kurā EVP īpašnieks norāda savu dzimto valodu vai valodas, ieraksta ziņas par citu valodu, kuras ir apgūtas skolā vai ārpus tās, prasmi, un atzīmē šo valodu prasmes līmeni; Valodu biogrāfija, kurā EVP īpašnieks nosaka savus mācību mērķus, atspoguļo mācību procesu un novērtē sasniegtos rezultātus; Dosjē, kurā EVP īpašnieks ievieto iegūto diplomu, apliecību u.tml. dokumentu kopijas, sakrāj savus labākos darbus, kas apliecina attiecīgo valodu prasmi.

Projektā izstrādātie klausīšanās un lasīšanas uzdevumi palīdz latviešu valodas apguvējam pašam izvērtēt savu valodas prasmi atbilstoši definētajiem kritērijiem, kā arī pārliecināties par savu zināšanu atbilsmi noteiktam valodas prasmes līmenim. Visus izstrādātos uzdevumus var pildīt gan pedagoga vadībā, gan individuāli.

Jaunie materiāli būs pieejami www.sazinastilts.lv.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.