AKTUALITĀTES

Noslēgusies erudīcijas konkursa 2. kārta

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2”, š. g. janvārī izsludināja erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Paldies visiem dalībniekiem par radošu darbu erudīcijas konkursa 2. kārtā.

3. kārtā cīņu turpinās 39 komandas:

Sapņu komanda no Bauskas pilsētas pamatskolas, Cesvainieši no Cesvaines vidusskolas, Daugavpils drosminieki no Daugavpils 10. vidusskolas, Daugavpilieši no Daugavpils 11. pamatskolas, Jautrībnieces no Daugavpils 17. vidusskola, Āraišu piecīši no Drabešu internātpamatskolas, Ememdemsi no Gaigalavas struktūrvienība Rikavas pamatskolas, Gudrās Indras pūces un W-Unit no Indras vidusskolas, Prātnieki no Jelgavas 2. pamatskolas, EVRIK un Teicamnieki no J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas, Jautrie erudīti, K.E.V.D.I., Krāslaviņa, Nuts, Pūcīte, Sigma un Vitamīns no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Start! no Mārsnēnu pamatskolas, Olainieši no Olaines 2. vidusskolas, Callidus, Delfīni, EDP, Latgales skudras, Mārītes, Prāta Vētra, Pūcītes, TRIO + 2, Tropiskie dimanti, Varavīksne, Viens par visiem, visi par vienu!, Viszinīši un Zvaigžņu Putekļi no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Jautrie zinīši no Rīgas 15. vidusskolas, REVS GUDRINIEKI no Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas, Zinātkārie no Taurupes pamatskolas, Spīdošās zvaigznes no Verēmu pamatskolas un Neiderlandse no Zaķumuižas pamatskolas.

Konkursa 3. kārtas jautājumi tiks publicēti mājaslapā ceturtdien, 19. martā.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).

Erudīcijas spēles 2. kārtas jautājumi skolēnu komandām

Trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolu jauniešu komandu erudīcijas konkursa 2. kārtas jautājumus var lejupielādēt šeit.

Lūdzu, atsūtiet 2. kārtas jautājumu atbildes uz e-pastu  kertu.kibermane@valoda.lv līdz 12. martam.

16. martā mājaslapā tiks paziņotas erudītākās komandas – 3. kārtas dalībnieki.

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālruni 67201682 vai rakstiet uz e-pasta adresi: kertu.kibermane@valoda.lv.

Vēlam veiksmi!

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).

Aicinām pieteikties dalībai trešo valstu valstspiederīgo skolēnu, vecāku un skolotāju seminārā nometnē

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2).

Arī šoreiz Latviešu valodas aģentūra turpina iesākto tradīciju un skolēnu pavasara brīvdienās organizē semināru nometni „Esi draugs!”, aicinot no š. g. 16. līdz 20.martam apgūt latviešu valodu ikdienas situācijās, piedalīties dažādās radošās aktivitātēs: spēlēs, folkloras nodarbībās, diskusijās un pārgājienā. Kopīgi darbojoties, veidojas izpratne par citu tautu kultūru, tradīcijām, vērtībām, tiek sekmēta trešo valstu valstspiederīgo integrācija Latvijā. Seminārā nometnē atsevišķas nodarbības tiks organizētas skolēniem un vecākiem, kā arī pedagogiem, kas ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem.

Aicinām pieteikt dalībai skolēnus, sūtot e-pastu uz erika.picukane@valoda.lv . Vietu skaits ir ierobežots, priekšroka tiks dota skolēniem, kuri nesen iebraukuši Latvijā. Pieteikumā lūdzu norādīt skolēna vārdu, uzvārdu, valsti un vecumu.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.