AKTUALITĀTES

Projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” īstenošana beigu posmā

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1) īstenošanu.

Projekta mērķis bija pilnveidot pedagogu un citu skolā strādājošo speciālistu, vecāku un skolēnu starpkultūru dialoga prasmes, tā sekmējot izpratni par sabiedrības daudzveidību.

Projektā tika izstrādāti 8 informatīvi izglītojoši videomateriāli trešo valstu valstspiederīgo vecākiem un pedagogiem un organizēti 6 semināri Rīgā un Latvijas reģionos.

Videomateriāli sniedz aktuālu informāciju trešo valstu valstspiederīgo vecākiem, tie izmantojami arī kā metodisks materiāls pedagogu darba vajadzībām vai kā vizuāls pielikums mācību stundās. Videomateriālu izstrādē piedalījušies trešo valstu valstspiederīgie, kas ļāvis tiešā veidā noskaidrot mērķgrupas vajadzības un sniegt atbildes uz aktuāliem jautājumiem. Videomateriāli vecākus informē par skolēnu uzņemšanu Latvijas skolās, trešo valstu valstspiederīgo adaptācijas problēmām un to risinājumiem, kā arī ļauj iepazīt skolotāju darbu multikulturālās klasēs. Skolēniem, kas ieradušies Latvijā, izstrādāti 3 informatīvie materiāli, kuri sniedz atbildes uz jautājumiem, kā kļūt par lasītāju bibliotēkā un ko tur var atrast, kas ir Rūdolfs Blaumanis un „Velniņi” un kas – Sprīdītis.

Semināros klātesošie tika informēti par trešo valstu valstpiederīgajiem Latvijā, sniegts arī vispusīgs ieskats pasaules migrācijas norisēs. Ar radošu darba formu un metožu palīdzību tika pilnveidotas skolotāju zināšanas par migrācijas jautājumiem, sekmēta pozitīvas attieksmes veidošanās integrācijas jautājumos. Praktiskajās nodarbībās pedagogi iepazinās ar projektā izstrādātajiem materiāliem un piedalījās diskusijās, kuru galvenais temats bija labās prakses piemēri darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 5. decembris–2015. gada 30. jūnijs. Visi projektā izstrādātie materiāli ir pieejami www.sazinastilts.lv.

Projekts „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Ir jābūt nepārtrauktam dialogam

Latviešu valodas aģentūra, realizējot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1), ir izstrādājusi 8 informatīvi izglītojošus videomateriālus, kā arī iepazīstinājusi ar tiem vecākus un pedagogus 6 organizētajos semināros Latvijas reģionos.
Semināros klātesošie tika informēti par trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā, tika sniegts arī vispusīgs ieskats pasaules migrācijas norisēs. Ar radošu darba formu un metožu palīdzību tika pilnveidotas skolotāju zināšanas par migrācijas procesiem, sekmēta pozitīvas attieksmes veidošanās integrācijas jautājumos. Praktiskajās nodarbībās pedagogi iepazinās ar projektā izstrādātajiem materiāliem un piedalījās diskusijās, kuru galvenais temats bija labās prakses piemēri darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.
Visos notikušajos semināros izskanēja nozīmīgs secinājums: „Ir nemitīgi jānotiek dialogam – sabiedrībā, skolā, ģimenē. Nav pieļaujama situācija, ka par pasaulē tik būtiskām norisēm Latvijā tiek runāts tikai politisko diskusiju līmenī. Trešo valstsu valstspiederīgo integrācija Latvijā ir ikdiena, nevis skaitļi dokumentos. Iecietība jeb tolerance – tas vispirms ir darbs katram pašam ar sevi. Mēs dzīvojam viens otram kaimiņos, mums ir jāveido dialogs dzīvē.”
Materiāli pieejami www.sazinastilts.lv un www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Projekts „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Apbalvoti skolēnu erudīcijas konkursa dalībnieki

22. maijā notika Latviešu valodas aģentūras rīkotā erudīcijas konkursa noslēguma pasākums trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Erudīcijas konkursu Latviešu valodas aģentūra izsludināja š. g. janvārī, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2”. Konkursā piedalījās 42 skolēnu komandas. Uz noslēguma pasākumu tika aicināti 12 labāko komandu dalībnieki un viņu skolotāji.

Noslēguma pasākumā tika apbalvotas komandas, kas veiksmīgi piedalījās trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolēnu 4.–9. klašu komandu erudīcijas konkursā, kas noritēja no 2015. gada janvāra līdz pat aprīlim:

Diplomu par iegūto 1. vietu saņēma Bauskas pilsētas pamatskolas „Sapņu komanda” (Elizabete Urusova, Nikola Kalniņa, Marta Ābele, Luīze Tihanova, Reinis Sūna). Skolotāja Ieva Mašale.

Diploms par iegūto 2. vietu Daugavpils 17. vidusskolas komandai „Jautrībnieces” (Jekaterinai Širokovai, Anželikai Parfjonovai, Veronikai Jevstegņejevai, Aleksandrai Sušitskai, Viktorijai Kaļnišai). Skolotāja Jeļena Storožuka.

Diploms par iegūto 3. vietu – Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas komandai „Latgales skudras” (Verai Smirnovai, Samantai Mereščenkovai, Marijai Bartaševičai, Baibai Batarei, Liānai Runčai). Skolotāja Anita Vaivode.

Diplomus par atsevišķu konkursa uzdevumu radošu un kvalitatīvu izpildi saņēma:

Cesvaines vidusskolas komanda „Cesvainieši” (Aleksandrs Makarovskis, Vīgants Vasilišins, Liene Bērziņa, Ivonna Melngaile, Marta Tipaine). Skolotāja Lilija Kanaviņa;

Indras vidusskolas komanda „W-Unit” (Laimonis Skrepļonoks, Artūrs Smertjevs, Aina Veličko, Glorija Urbanoviča, Aleksandra Pļaviniece). Skolotāja Vija Sjadro;

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda „Jautrie erudīti” (Edvīns Purpišs, Diāna Smertjeva, Kristīne Filatova, Marika Nipāne, Evita Mažuta). Skolotāja Valentīna Purpiša;

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda „Pūcīte” (Darja Petroviča, Nastja Karabaņa, Natālija Egle, Evelīna Hodarjonoka, Samanta Rabotjago). Skolotāja Valentīna Purpiša;

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda „Vitamīns” (Armands Zukuls, Ņikita Ņikitins, Violeta Vikaine, Ilona Lukaševiča, Ērika Zaikovska). Skolotāja Rita Čerņenko;

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas komanda „Pūcītes” (Daniela Patrīcija Bogdanova, Ritvars Adijāns, Lueta Daukšta, Andris Krasovskis, Sintija Vasiļjeva). Skolotāja Anita Vaivode;

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas komanda „Callidus” (Kristīne Zmeikina, Linda Novika, Everita Lempa, Ksenija Denisova, Ernests Grabusts). Skolotāja Anita Vaivode;

Rīgas 15. vidusskolas komanda „Jautrie zinīši” (Amaļa Aļ-Ahmada, Daniels Makasejevs, Valērija Pisukova, Daniela Princa, Elli Farahs). Skolotāja Dace Konopecka;

Taurupes pamatskolas komanda „Zinātkārie” (Oksana Deņisova, Dagnis Krūmiņš, Ilvars Aivis Freivalds, Artūrs Ozoliņš, Kristīne Strazdiņa). Skolotāja Vanda Prancāne.

Papildus tika godalgota komanda, kas ieguva pirmo vietu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolēnu 4.–9. klašu komandu erudīcijas konkursa noslēguma pasākuma viktorīnā. Galveno godalgu saņēma Bauskas pilsētas pamatskolas „Sapņu komanda”.

Sirsnīgi apsveicam uzvarētājus un pateicamies visām komandām, kas piedalījušās erudīcijas pārbaudē! Liels paldies skolotājiem, kuri rosinājuši skolēnus dalībai konkursā un atbalstījuši viņus! Vēlam veiksmi eksāmenos, skaistu pavasari un notikumiem bagātu vasaru!

Bildes no noslēguma pasākuma varat apskatīties šeit: https://www.facebook.com/latviesuvalodasagentura.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).