AKTUALITĀTES

Eiropas Valodu portfelis – Tava valodas apguves dienasgrāmata un pašnovērtēšanas dokuments

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2), ar interaktīviem uzdevumiem papildina 2013. gadā izstrādāto un www.sazinastilts.lv publicēto Eiropas Valodu portfeli trešo valstu valstspiederīgajiem. Līdz šim piedāvāto uzdevumu kopā A1, A2, B1, B2 valodas prasmes līmeņiem tiks iekļauti arī uzdevumi, kas paredzēti C1 un C2 valodas prasmes līmeņa apguvei un noteikšanai.

Eiropas Valodu portfelis (EVP) ir dokuments, kurā valodas apguvējs atspoguļo savus sasniegumus valodu apguvē, tā parādot gan valodas apguves procesu, gan iegūtos mācību rezultātus. EVP tiek sekmīgi lietots daudzās Eiropas valstīs.

Ikvienam EVP ir trīs daļas: Valodu pase, kurā EVP īpašnieks norāda savu dzimto valodu vai valodas, ieraksta ziņas par citu valodu, kuras ir apgūtas skolā vai ārpus tās, prasmi, un atzīmē šo valodu prasmes līmeni; Valodu biogrāfija, kurā EVP īpašnieks nosaka savus mācību mērķus, atspoguļo mācību procesu un novērtē sasniegtos rezultātus; Dosjē, kurā EVP īpašnieks ievieto iegūto diplomu, apliecību u.tml. dokumentu kopijas, sakrāj savus labākos darbus, kas apliecina attiecīgo valodu prasmi.

Projektā izstrādātie klausīšanās un lasīšanas uzdevumi palīdz latviešu valodas apguvējam pašam izvērtēt savu valodas prasmi atbilstoši definētajiem kritērijiem, kā arī pārliecināties par savu zināšanu atbilsmi noteiktam valodas prasmes līmenim. Visus izstrādātos uzdevumus var pildīt gan pedagoga vadībā, gan individuāli.

Jaunie materiāli būs pieejami www.sazinastilts.lv.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Erudīcijas spēles 4. kārtas jautājumi skolēnu komandām

Trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolu jauniešu komandu erudīcijas konkursa 4. kārtas uzdevumu var lejupielādēt šeit.

Lūdzu, atsūtiet video līdz 23. aprīlim uz e-pastu kertu.kibermane@valoda.lv.

27. aprīlī mājaslapā tiks paziņotas labākās komandas, kuras tiksies noslēguma pasākumā.

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālruni 67201682 vai rakstiet uz e-pasta adresi: kertu.kibermane@valoda.lv.

Vēlam veiksmi un radošu garu!

Noslēgusies erudīcijas konkursa 3. kārta

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2”, š. g. janvārī izsludināja erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Mums bija patiess prieks par dalībnieku izdomu un māksliniecisko pieeju, ilustrējot 3. kārtas uzdevumu.

4. kārtā cīņu turpinās 24 komandas:

Sapņu komanda no Bauskas pilsētas pamatskolas, Cesvainieši no Cesvaines vidusskolas, Jautrībnieces no Daugavpils 17. vidusskola, W-Unit no Indras vidusskolas, Prātnieki no Jelgavas 2. pamatskolas, Jautrie erudīti, K.E.V.D.I., Krāslaviņa, Nuts, Pūcīte, Sigma un Vitamīns no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Start! no Mārsnēnu pamatskolas, Callidus, Delfīni, Latgales skudras, Mārītes, Pūcītes, TRIO + 2, Viszinīši un Zvaigžņu Putekļi no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Jautrie zinīši no Rīgas 15. vidusskolas, Zinātkārie no Taurupes pamatskolas, un Neiderlandse no Zaķumuižas pamatskolas.

Paldies visiem, kas piedalījās un izturēja pirmās trīs kārtas! Jūsu bija negaidīti daudz!  Tā kā konkurss tuvojas noslēgumam, vērtēšana kļūst arvien grūtāka. Pirmajās trīs kārtās kopsummā varēja iegūt 60 punktus, un 4. kārtā iekļūst komandas, kuras saņēmušas vismaz 57 punktus. Vēlam viņiem veiksmi!

Konkursa 4. kārtas uzdevums tiks publicēts mājaslapā ceturtdien, 9. aprīlī.

Konkursa noslēguma pasākums notiks maijā Rīgā.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).