AKTUALITĀTES

Mājasdarbu komplekti (A un B latviešu valodas prasmes līmenim)

01. 06. 2022.

Pieaugušie, kuri Latvijā ieradušies no dažādām pasaules valstīm, attālināti apgūst latviešu valodu. Domājot par valodas apguvēju un pedagogu vajadzībām, tika izveidoti mājasdarbu komplekti A  un B latviešu valodas prasmes līmeņa apguvei. Uzdevumi ir viegli izpildāmi elektroniski un nosūtāmi skolotājam.

https://maciunmacies.valoda.lv/macies/majasdarbu-komplekts-latviesu-valodas-prasmes-a-limena-apguvei#0tab

https://maciunmacies.valoda.lv/macies/majasdarbu-komplekts-latviesu-valodas-prasmes-a-limena-apguvei#1tab

https://maciunmacies.valoda.lv/macies/majasdarbu-komplekts-latviesu-valodas-prasmes-a-limena-apguvei#2tab

https://maciunmacies.valoda.lv/macies/majasdarbu-komplekts-latviesu-valodas-prasmes-a-limena-apguvei#3tab

Continue reading

Turpinām mācīties!

16.05.2022.

Laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada septembrim Latviešu valodas aģentūra (LVA) īsteno Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3”, turpinot iesākto latviešu valodas apguves un sabiedrības integrācijas jomā. Tādējādi tiek nodrošināts mērķtiecīgs un sistemātisks atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta īstenošanas laikā valodu ir apguvuši jau vairāk nekā 200 trešo valstu pilsoņu. Karadarbības dēļ no Ukrainas Latvijā pašlaik ieceļo liels skaits bēgļu, līdz ar to ir pieaudzis pieprasījums pēc latviešu valodas kursiem. LVA ir nodrošinājusi mācības trim grupām, nepalielinot kopējās projekta izmaksas. Continue reading

Izstrādāti valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumi sešiem prasmes līmeņiem (A1–C2)

06.04.2022.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3”  ir izstrādāti valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumi sešiem prasmes līmeņiem (A1–C2).