AKTUALITĀTES

Radošas skolotājas – ieinteresēts valodas apguvējs

30.08.2021.

2021. gada janvārī Latviešu valodas aģentūra sāka īstenot Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01).

Pašlaik nodarbības tiek organizētas dažādos Latvijas novados. Piemēram, interesantas un radošas mācību stundas notiek Liepājā, kur strādā skolotāja Irēna. Mūsu pedagogi ne tikai palīdz kursu dalībniekiem sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenam, bet arī iepazīstina valodas apguvējus ar Latvijas tradīcijām un paražām. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas mācību darba formas un paņēmieni. Continue reading

Kāpēc jāmācās latviešu valoda?

28.07.2021.

Latviešu valodas aģentūra turpina īstenot projektu Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (PMIF/6/2020/3/01)

Projekta īstenošanas laikā latviešu valodu apguvuši vai valodas prasmes pilnveidojuši jau 138 trešo valstu pilsoņi. Kaut arī ir pats vasaras vidus, mācības sāk jaunas valodas apguvēju grupas.

Kāpēc jāmācās latviešu valoda?

  1. Jūs sapratīsit, par ko informē dažādas vides zīmes: kas ir rakstīts uz plakātiem, paziņojumos un izkārtnēs.
  2. Tas palīdzēs izvēlēties ēdienu veikalā, kafejnīcā vai restorānā.
  3. Jūs varēsit sarunāties ar ārstu, policistu vai skolotāju dažādās ikdienas situācijās.
  4. Tas palīdzēs jums apgūt jaunas zināšanas un prasmes.
  5. Šī var būt jauniegūto draugu un paziņu saziņas valoda.
  6. Tas ļaus iepazīt citam citu un respektēt atšķirības, atrodot kopīgu sarunu tēmas.
  7. Tā ir iespēja iegūt jaunu pieredzi, dziļāk izprast un novērtēt arī savu valodu un kultūras vērtības.
  8. Tas palīdzēs jums atrast labāku darbu.

Zinot valodas, vieglāk saprast cilvēkus, izprast tautu kultūru un iesaistīties sabiedrības dzīvē.

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu latviešu valodas apguvi trešo valstu pilsoņiem izglītības, ikdienas saskarsmes un darba tirgus vajadzībām.

„Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (PMIF/6/2020/3/0).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.

Projekta vadītāja

(LVA metodiķe)

Ērika Pičukāne

Valodas apguvēji sāk kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi

27.05.2021.

PMIF projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” pirmās grupas jau kārto valsts valodas prasmes pārbaudi. Esam gandarīti par rezultātiem. Tie, kas apmeklēja kursus valodas apguvei C līmenī, visi (100 %) arī veiksmīgi nokārtojuši šim prasmes līmenim atbilstošo pārbaudi. Prieks, ka cilvēki, atbraucot uz Latviju, apgūst valodu augstākajā prasmes līmenī.

Continue reading