AKTUALITĀTES

Projekts „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4”

01. 08. 2023.

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4” (PMIF/13.2./2023/1/05) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu trešo valstu pilsoņu latviešu valodas apguvi turpmākajai izglītībai, ikdienas saskarsmei un darba tirgus vajadzībām.

Projektā ir paredzēts turpināt iesākto un organizēt latviešu valodas kursus visiem zināšanu līmeņiem kopskaitā vismaz 500 trešvalstniekiem. Valodas kursi tiks rīkoti ne tikai Rīgā, bet arī reģionos (pēc pieprasījuma). Kursu noslēgumā 330 personām tiks sniegta iespēja bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi.

Mācību procesā tiks izmantoti mūsdienīgi mācību materiāli, ko izstrādājusi Latviešu valodas aģentūra; visi kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar brīvpieejas materiāliem tīmekļvietnē www.valoda.lv un tās apakšvietnēs. Daudzi materiāli tiks pielāgoti attālinātām mācībām.

Aicinām pieteikties latviešu valodas kursiem, gaidīsim pieteikumus https://ej.uz/iac_valoda_ukraiņiem. Informācija par grupu norises laikiem būs pieejama ap 20.08.2023. To varēs saņem rakstot šeit vai zvanot 26367166!

Запрошуємо записуватися на курси латиської мови, чекаємо на заявки

valoda_ukraineņim. Інформація про час роботи груп буде доступна приблизно 20.08.2023. Ви можете отримати, написавши на gunitag@gmail.com або зателефонувавши за номером 26367166!

The Latvian language agency invites you to apply for Latvian language courses. Application form is available here.

Information about the schedule will be available on 20.08.2023., For detailed information please write to gunitag@gmail.com or call 26367166!

Visas projekta aktivitātes ir bez maksas, kursu apmeklētāji tiks nodrošināti arī ar LVA mācību materiāliem un mācību procesam nepieciešamajām kancelejas precēm.

Projekta budžets – 691 434,00 EUR.

Projekta vadītāja – Ērika Pičukāne.

Projekta finansējums: PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

Informācija un pieteikšanās dalībai latviešu valodas apguves kursos un projekta pasākumos, zvanot uz tālruni 67350764 vai rakstot uz e-pasta adresi erika.picukane@valoda.lv.

„Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4” (PMIF/13.2./2023/1/05).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas periodā ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

 

Regulāras mācības un dialogs – atslēgas vārdi veiksmīgai valodas apguvei

22.09.2022.Laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada septembrim Latviešu valodas aģentūra (LVA) ir īstenojusi projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3”, turpinot iepriekšējos gados iesākto un pilnveidojot paveikto latviešu valodas apguves un sabiedrības integrācijas jomā. Līdz ar to ticis nodrošināts mērķtiecīgs, sistemātisks un pēctecīgs atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta norises laikā tika piedāvāti latviešu valodas apguves kursi, pilnveidoti mācību līdzekļi pieaugušajiem, sniegts metodisks atbalsts skolotājiem.

Latviešu valodas apguves kursi bija pieejami visā Latvijas teritorijā, kursu programmas un mācību saturs tika pielāgots katras grupas vajadzībām. Kopā šajā laikā valodu ir apguvuši vairāk nekā 300 jauniebraucēju. Continue reading

Projekta vadītāja dalās pieredzē, kā sākt mācīt valodu

18.08.2022.

      Ļoti vienkāršs veids, kā palīdzēt apgūt jaunus vārdus un papildināt vārdu krājumu, kā izskaidrot darbības vārdu un pat īpašības vārdu nozīmes un lietojumu, ir attēla izmantošana. Jūs neprotat zīmēt? Izmantojiet pieejamos attēlus internetā, piemēram, Latviešu valodas aģentūras tīmekļvietnē „Māci un mācies” ir ievietotas „Vārdu kartītes”  un „Bilžu vārdnīca”. Ja nodarbībā jāapgūst tādi vārdi kā glābējs vai slēpot, (vārdforma slēpo) jūs varat šo vārdu nozīmes atklāt ar attēlu palīdzību.

Lekciju vietā labāk izmantot animācijas filmas, dziesmas, videospēles vai lomu spēles. Jebkuram piedāvātajam materiālam (fragmentam) ir jābūt īsam, saturiski vērtīgam un valodiski bagātam. Reālistiski dialogi filmās ir visnoderīgākie. Jo īsāki tie ir, jo labāk tos piemērot nodarbībām un izmantot saziņas praksē.

Ieskatam daži praksē izmantojami materiāli:

Nebaidieties valodas apguvējiem piedāvāt jau sagatavotas lomu spēles, kur dialogos ietvertas standartfrāzes. Valodas apguves sākumposmā labāk izmantot pazīstamus valodas izteikumu modeļus. Piedāvājot standartfrāžu paraugus, viņiem nav papildus jādomā par to, kā veidot izteikumu, viņi vienkārši var praktizēt ikdienas valodu.

Dažas saziņas situācijas valodas frāžu apguvei:

  • ēdiena pasūtīšana pa tālruni,
  • citu produktu, preču pasūtīšana (var izmantot jebkuru internetā pieejamo piedāvājumu),
  • vilciena biļetes pirkšana,
  • saziņa uz ielas ar nepazīstamiem cilvēkiem (lai noskaidrotu nepieciešamo).

Lūk, dažas idejas, kas var noderēt, sākot mācīt latviešu valodu!

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu latviešu valodas apguvi trešo valstu pilsoņiem izglītības, ikdienas saskarsmes un darba tirgus vajadzībām.

Projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(LVA metodiķe)