AKTUALITĀTES

Apbalvoti skolēnu erudīcijas konkursa dalībnieki

22. maijā notika Latviešu valodas aģentūras rīkotā erudīcijas konkursa noslēguma pasākums trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Erudīcijas konkursu Latviešu valodas aģentūra izsludināja š. g. janvārī, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2”. Konkursā piedalījās 42 skolēnu komandas. Uz noslēguma pasākumu tika aicināti 12 labāko komandu dalībnieki un viņu skolotāji.

Noslēguma pasākumā tika apbalvotas komandas, kas veiksmīgi piedalījās trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolēnu 4.–9. klašu komandu erudīcijas konkursā, kas noritēja no 2015. gada janvāra līdz pat aprīlim:

Diplomu par iegūto 1. vietu saņēma Bauskas pilsētas pamatskolas „Sapņu komanda” (Elizabete Urusova, Nikola Kalniņa, Marta Ābele, Luīze Tihanova, Reinis Sūna). Skolotāja Ieva Mašale.

Diploms par iegūto 2. vietu Daugavpils 17. vidusskolas komandai „Jautrībnieces” (Jekaterinai Širokovai, Anželikai Parfjonovai, Veronikai Jevstegņejevai, Aleksandrai Sušitskai, Viktorijai Kaļnišai). Skolotāja Jeļena Storožuka.

Diploms par iegūto 3. vietu – Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas komandai „Latgales skudras” (Verai Smirnovai, Samantai Mereščenkovai, Marijai Bartaševičai, Baibai Batarei, Liānai Runčai). Skolotāja Anita Vaivode.

Diplomus par atsevišķu konkursa uzdevumu radošu un kvalitatīvu izpildi saņēma:

Cesvaines vidusskolas komanda „Cesvainieši” (Aleksandrs Makarovskis, Vīgants Vasilišins, Liene Bērziņa, Ivonna Melngaile, Marta Tipaine). Skolotāja Lilija Kanaviņa;

Indras vidusskolas komanda „W-Unit” (Laimonis Skrepļonoks, Artūrs Smertjevs, Aina Veličko, Glorija Urbanoviča, Aleksandra Pļaviniece). Skolotāja Vija Sjadro;

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda „Jautrie erudīti” (Edvīns Purpišs, Diāna Smertjeva, Kristīne Filatova, Marika Nipāne, Evita Mažuta). Skolotāja Valentīna Purpiša;

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda „Pūcīte” (Darja Petroviča, Nastja Karabaņa, Natālija Egle, Evelīna Hodarjonoka, Samanta Rabotjago). Skolotāja Valentīna Purpiša;

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda „Vitamīns” (Armands Zukuls, Ņikita Ņikitins, Violeta Vikaine, Ilona Lukaševiča, Ērika Zaikovska). Skolotāja Rita Čerņenko;

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas komanda „Pūcītes” (Daniela Patrīcija Bogdanova, Ritvars Adijāns, Lueta Daukšta, Andris Krasovskis, Sintija Vasiļjeva). Skolotāja Anita Vaivode;

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas komanda „Callidus” (Kristīne Zmeikina, Linda Novika, Everita Lempa, Ksenija Denisova, Ernests Grabusts). Skolotāja Anita Vaivode;

Rīgas 15. vidusskolas komanda „Jautrie zinīši” (Amaļa Aļ-Ahmada, Daniels Makasejevs, Valērija Pisukova, Daniela Princa, Elli Farahs). Skolotāja Dace Konopecka;

Taurupes pamatskolas komanda „Zinātkārie” (Oksana Deņisova, Dagnis Krūmiņš, Ilvars Aivis Freivalds, Artūrs Ozoliņš, Kristīne Strazdiņa). Skolotāja Vanda Prancāne.

Papildus tika godalgota komanda, kas ieguva pirmo vietu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolēnu 4.–9. klašu komandu erudīcijas konkursa noslēguma pasākuma viktorīnā. Galveno godalgu saņēma Bauskas pilsētas pamatskolas „Sapņu komanda”.

Sirsnīgi apsveicam uzvarētājus un pateicamies visām komandām, kas piedalījušās erudīcijas pārbaudē! Liels paldies skolotājiem, kuri rosinājuši skolēnus dalībai konkursā un atbalstījuši viņus! Vēlam veiksmi eksāmenos, skaistu pavasari un notikumiem bagātu vasaru!

Bildes no noslēguma pasākuma varat apskatīties šeit: https://www.facebook.com/latviesuvalodasagentura.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).

Notiks semināri pedagogiem un vecākiem

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1), ir izstrādājusi 8 videomateriālus, kas izmantojami gan trešo valstu valstspiederīgo vecāku informēšanai, gan metodiskos nolūkos pedagogu pieredzes paplašināšanai. Videomateriāli var tikt izmantoti arī kā vizuāls pielikums mācību stundās.

Lai iepazīstinātu pedagogus ar izstrādātajiem informatīvi metodiskajiem videomateriāliem, Latviešu valodas aģentūra organizēs 5 seminārus dažādos Latvijas reģionos. Tiekoties ar pedagogiem un informējot par projektā paveikto, tiks modelētas mācību situācijas – mācību stunda, saruna ar vecākiem, vecāku sapulce –, piedāvājot metodiskos paņēmienus, kā praktiski darboties ar izstrādātajiem videomateriāliem. Atsevišķa tikšanās plānota ar trešo valstu valstspiederīgo vecākiem Rīgā.

Materiāli pieejami www.sazinastilts.lv un www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Projekts „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Noslēgusies erudīcijas konkursa 4. kārta

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2”, š. g. janvārī izsludināja erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām.

Mums bija patiess prieks par dalībnieku izdomu un māksliniecisko pieeju, veidojot latviešu lugu fragmentu uzvedumus 4. kārtā. Liels paldies visiem jaunajiem aktieriem, Sprīdīšiem, Maijām un Paijām!

Esam novērtējuši visu komandu darbu četrās konkursa kārtās un aicinām labākās komandas uz noslēguma pasākumu un apbalvošanu, kas notiks Rīgā 22. maijā. Par pasākuma norizes laiku un vietu informēsim pavisam drīz!

Sirsnīgi pateicamies visām komandām, kas piedalījušās komandu erudīcijas pārbaudē! Pateicamies skolotājiem, kuri rosinājuši skolēnus dalībai konkursā un atbalstījuši viņus! Vēlam veiksmi eksāmenos, izziņas prieku un skaistu pavasari!

Noslēguma pasākumā 22. maijā Rīgā tiekas 12 labākās komandas:
W-Unit no Indras vidusskolas
Zinātkārie no Taurupes pamatskolas
Cesvainieši no Cesvaines vidusskolas
Jautrie zinīši no Rīgas 15. vidusskolas
Vitamīns no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
Latgales skudras, Pūcītes un Callidus no Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas
Pūcīte un Jautrie erudīti no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
Jautrībnieces no Daugavpils 17. vidusskolas
Sapņu komanda no Bauskas pilsētas pamatskolas

Gaidīsim Jūs un Jūsu skolotājus!

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).