AKTUALITĀTES

Vācijas skolas pieredze imigrantu integrācijā

Skola atrodas Oldenburgas apkaimē, kur dzīvo daudz imigrantu.

Mācību iestāde te dibināta 2010. gadā, ņemot vērā esošo etnisko situāciju un domājot par imigrantiem, kuri Vācijā varētu iebraukt tuvākajā laikā.

Skolā pašlaik apmēram 30% skolēnu ir patvēruma meklētāju un bēgļu bērni.

Skolā tika izveidotas divas speciālās klases vācu valodas apguvei, jo vācu valoda tiek uzskatīta par pamatu bērnu integrācijai mācību procesā.

Ar bērniem un jauniešiem strādā arī imigrantu izcelsmes skolotāji (9 no 140), kas palīdz iedzīvoties, iekļauties vietējā sabiedrībā.

Skolēniem tiek nodrošināta dabiska mācību vide, mācību procesā pedagogi koncentrējas uz skolēnu talantiem un dotībām, nevis uz to, lai primāri novērstu nepilnības viņu zināšanās un prasmēs.

Skolas darbības centrā ir vairāki principi.

  1. Mērķtiecīga valodu apguve

Tiek izmantota metodika, kas izstrādāta Oldenburgas Universitātē. Mācības tiek balstītas praktiskā darbībā (piemēram, veidojot papīra figūras u.tml.), paralēli tam skolēni mācās vācu valodu. Mācību procesā ietverta elektronisku runas ierīču izmantošana, kas ļauj skolēniem, kuri vēl neprot lasīt, sekot līdzi mācību procesam.

Ieskatam fotoattēls no mājturības stundas, kuras laikā skolēni valodu apguva, gan paši darbojoties, gan pildot speciālus mācību uzdevumus, gan izmantojot ierīci, kas ļauj noklausīties tekstus.

Ieskatam fotoattēls no mājturības stundas, kuras laikā skolēni valodu apguva, gan paši darbojoties, gan pildot speciālus mācību uzdevumus, gan izmantojot ierīci, kas ļauj noklausīties tekstus.

  1. Remontdarbnīca kafejnīca (Repair Cafe)

Skolā ir izveidota velosipēdu remontdarbnīca, kurā lielākoties darbojas skolēni, un tas iedrošina apgūto izmantot praksē. Remontdarbnīca atrodas vietējās kopienas centrā, kas savukārt sekmē skolēnu sadarbību ar apkārtējiem. Arī vecāka gadagājuma cilvēki iesaistās remontdarbnīcas aktivitātēs, tādējādi sadarbojas un kopīgi mācās dažādu paaudžu iedzīvotāji.

Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

projekta „Uzņemošās pilsētas” komandai

par iespēju iepazīt Oldenburgas skolas pieredzi

darbā ar imigrantiem

 

LVA metodiķe Ērika Pičukāne

Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda

projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu

iekļaušanos darba tirgū” (Nr. PMIF/6/2016/1/03) vadītāja

Projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” nodarbības sākušas 8 jaunas grupas (Rīgā, Ventspilī, Daugavpilī un Liepājā).

Šajos valodas apguves kursos mācās trešo valstu pilsoņi no Pakistānas, Ķīnas, Moldāvijas, Indijas, Krievijas, Uzbekistānas, Tadžikistānas, Turcijas, Bangladešas, Vjetnamas un citām valstīm. Kursu apmeklētāju mērķis ir apgūt latviešu valodu A1, A2 vai B1 valodas prasmes līmenī.

Vēlam veiksmi skolotājiem un valodas apguvējiem!

Šis ir Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014–2020. gada

plānošanas perioda projekts (Nr. PMIF/6/2016/1/03), kas tiek īstenots no 2016. gada 15. novembra līdz 2018. gada 31. decembrim ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

ES logo

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

Mācāmies paši un mācām citus

Latviešu valodas aģentūras īstenotajā projektā Latviešu valodas apguve, lai Latviešu valodas aģentūras īstenotajā projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” šī gada augustā mācības beigušas 8 trešo valstu pilsoņu grupas Rīgā un citās Latvijas pilsētās.

Pašlaik lielākā daļa latviešu valodas apguves kursu beigušo plāno kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi. No 60 latviešu valodas kursu beidzējiem 2017. gada pavasarī veiksmīgi valodas prasmes eksāmenu jau nokārtojuši 56 pretendenti (A un B valodas prasmes līmenī).

Latviešu valodas aģentūras organizētos kursus ir apmeklējuši cilvēki no Vjetnamas, Indijas, Pakistānas, Ķīnas, Krievijas, Baltkrievijas, Irākas, Moldovas, Ukrainas, Brazīlijas, Kazahstānas, Kirgizstānas un citām pasaules valstīm. Continue reading