AKTUALITĀTES

Pirmo latviešu valodas kursu dalībnieki jau beiguši mācības

10 mācību grupu dalībnieki (trešo valstu pilsoņi) Rīgā un citās Latvijas pilsētās ir pabeiguši latviešu valodas kursa apguvi. Šos kursus Latviešu valodas aģentūra organizēja, īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū”.

Mācību kursa laikā izglītojamie iepazina arī Latvijas kultūru, tradīcijas un Latvijas ģeogrāfiju. Pateicoties skolotāju prasmei un pašu ieinteresētībai, kursu apmeklētāji vēlas turpināt iesākto un pilnveidot savas valodas prasmes.

Ceram, ka arī nākamo mācību grupu dalībnieki būs tikpat aktīvi un ieinteresēti latviešu valodas apguvē.

Būsim kopā ‒ ar latviešu valodu latviešu valodā!

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe).

Tālr.: 67350764

 

ES logo

Šis ir Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda

2014.–2020. gada plānošanas perioda projekts (Nr. PMIF/6/2016/1/03), kas tiek īstenots no 2016. gada 15. novembra līdz 2018. gada 31. decembrim ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

Mācoties latviešu valodu, apgūst tradīcijas

2016. gada novembrī sākās Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekts Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū (Nr. PMIF/6/2016/1/03).

Pašlaik turpinās nodarbības dažādos Latvijas novados. Interesantas un radošas mācību stundas notiek Liepājā, kur strādā skolotāja Irēna un Dace. Pedagogi ne tikai palīdz kursu dalībniekiem sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenam š. g. aprīlī, bet arī iepazīstina valodas apguvējus ar Latvijas tradīcijām un paražām. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas mācību darba formas un paņēmieni.

Paldies skolotājām par radošumu un ieinteresētību!

ES logo

„Kopā ar latviešu valodu – latviešu valodā”

Biedrība „Dialogu Nams” sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru rīko pasākumu „Kopā ar latviešu valodu – latviešu valodā”. Pasākums notiks 2017. gada 24. februārī plkst. 12.00 Nevalstisko organizāciju namā Rīgā, Ieriķu ielā 43 a. Kopā pulcēsies vairāk nekā 20 dažādu tautību pārstāvji, kas lasīs dzeju un dziedās dziesmas latviešu valodā. Vairāk informācijas un reģistrācija šeit.

Pasākuma mērķis ir pievērst uzmanību latviešu valodas lomai un nozīmei savstarpējā saziņā, rosināt apgūt latviešu valodu, iepazīt un popularizēt Latvijas kultūru, iedrošināt iedzīvotājus aktīvi iesaistīties kultūras procesos.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus Nevalstisko organizāciju (NVO) namā aicinām ierasties plkst. 11.30 – informēsim Jūs vairāk par pasākuma norisi un  sniegsim atbildes uz Jūsu jautājumiem.

Kontaktpersonas:

Ilkhoms Khalimzoda, 22131303

Ērika Pičukāne 26155540

www.valodavieno.lv