AKTUALITĀTES

Mācāmies paši un mācām citus

Latviešu valodas aģentūras īstenotajā projektā Latviešu valodas apguve, lai Latviešu valodas aģentūras īstenotajā projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” šī gada augustā mācības beigušas 8 trešo valstu pilsoņu grupas Rīgā un citās Latvijas pilsētās.

Pašlaik lielākā daļa latviešu valodas apguves kursu beigušo plāno kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi. No 60 latviešu valodas kursu beidzējiem 2017. gada pavasarī veiksmīgi valodas prasmes eksāmenu jau nokārtojuši 56 pretendenti (A un B valodas prasmes līmenī).

Latviešu valodas aģentūras organizētos kursus ir apmeklējuši cilvēki no Vjetnamas, Indijas, Pakistānas, Ķīnas, Krievijas, Baltkrievijas, Irākas, Moldovas, Ukrainas, Brazīlijas, Kazahstānas, Kirgizstānas un citām pasaules valstīm. Continue reading

Sagatavoti visu valodas prasmes līmeņu diagnosticējošie darbi

Esam sagatavojuši lielisku palīgu latviešu valodas skolotājiem, kuri māca pieaugušos, – diagnosticējošos darbus visiem valodas prasmes līmeņiem. Šos darbus var izmantot, lai pārbaudītu  valodas apguvēju sasniegto valodas prasmes līmeni, kā arī pirms valodas apguvēju došanās uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Vairāk par prasībām katram valodas prasmes līmenim atradīsiet Latviešu valodas aģentūras izdotajā A. Šalmes un I. Auziņas grāmatā „Latviešu valodas prasmes līmeņi: pamatlīmenis  A1, A2, vidējais līmenis B1, B2.” (LVA, 2016) un „Latviešu valodas prasmes līmeņi:  augstākais līmenis C1, C2. Vadlīnijas.” (LVA, 2016).

Diagnosticējošie darbi A1 līmenim: A1_diagnostika_2017_1 un A2 līmenim: A2_diagnostika_2017_1.

Diagnosticējošie darbi B1 līmenim: B1_diagnostika_2017_1 un B2 līmenim: B2_diagnostika_2017_1.

Diagnosticējošie darbi C1 līmenim: C1_diagnostika_2017_1 un C2 līmenim: C2_diagnostika_2017_1.

Diagnosticējošie darbi sagatavoti, īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū”.

Papildu informācijai: Ērika Pičukāne erika.picukane@valoda.lv

Tālrunis: 67350764

Latviešu valodas skolotājas Daces pieredze darbā ar pieaugušajiem

Cik skaista un bagāta savā kultūru dažādībā ir pasaule!

Jelgavas grupā latviešu valodu mācās un to iemīl 20 cilvēki no Ķīnas, Kurdistānas, Vjetnamas, Turcijas, Ukrainas un Krievijas. Es mīlu šos cilvēkus latviski! Labi (bet ne vienmēr pašiem kursu apmeklētājiem viegli) ir tas, ka vasaras mēnešos uz nodarbībām līdzi nāk arī bērni, kuri mācās latviešu skolās un nodarbībās ir skolotāja palīgi. Bērni atzīst, ka grupā mācības notiek aizraujoši, jautri un interesanti! Latviešu valoda mīļi un rotaļīgi ieskauj ikvienu tās apguvēju. Grupai ir kopīgi joki, piedzīvojumi un plāni: kā svinēt Līgo, dzimšanas dienas un vārda dienas.  Nu re, emocionāli piepildīta ikdiena!

Esam gandarīti, ka realizējam Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū”, palīdzot cilvēkiem iemīlēt un apgūt latviešu valodu.

Papildu informācijai: Ērika Pičukāne erika.picukane@valoda.lv

Tālrunis: 67350764