AKTUALITĀTES

Aicinām pieteikties dalībai trešo valstu valstspiederīgo skolēnu, vecāku un skolotāju seminārā nometnē

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2).

Arī šoreiz Latviešu valodas aģentūra turpina iesākto tradīciju un skolēnu pavasara brīvdienās organizē semināru nometni „Esi draugs!”, aicinot no š. g. 16. līdz 20.martam apgūt latviešu valodu ikdienas situācijās, piedalīties dažādās radošās aktivitātēs: spēlēs, folkloras nodarbībās, diskusijās un pārgājienā. Kopīgi darbojoties, veidojas izpratne par citu tautu kultūru, tradīcijām, vērtībām, tiek sekmēta trešo valstu valstspiederīgo integrācija Latvijā. Seminārā nometnē atsevišķas nodarbības tiks organizētas skolēniem un vecākiem, kā arī pedagogiem, kas ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem.

Aicinām pieteikt dalībai skolēnus, sūtot e-pastu uz erika.picukane@valoda.lv . Vietu skaits ir ierobežots, priekšroka tiks dota skolēniem, kuri nesen iebraukuši Latvijā. Pieteikumā lūdzu norādīt skolēna vārdu, uzvārdu, valsti un vecumu.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Noslēgusies erudīcijas konkursa 1. kārta

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2”, š. g. janvārī izsludināja erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Dalībai konkursā pieteicās 42 komandas.

Visas komandas ir veiksmīgi tikušas galā ar 1. kārtas zināšanu pārbaudes uzdevumiem un turpina cīņu 2. kārtā.

2. kārtas uzdevumi tiks publicēti mājaslapā ceturtdien, 26. februārī.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).

Kas ir Sprīdītis?

Latviešu valodas aģentūra, realizējot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1), izstrādā trīs mācību videomateriālus trešo valstu valstspiederīgo skolēniem latviešu bērnu literatūras iepazīšanai. Šo materiālu tapšanā iesaistīti paši trešo valstu valstspiederīgie skolēni, kuri aktīvi piedalās gan materiāla scenārija, gan tekstu izveidē, apgūstot un nostiprinot latviešu valodas prasmes un papildinot savas zināšanas par latviešu kultūru, literatūru.

Skolēni darbojas arī kā žurnālisti, intervējot citus un noskaidrojot sev interesējošus jautājumus. Kā atzīst skolēni: „Skolā sākumā bija ļoti grūti. Jālasa gari teksti, bet mācāmies vēl tikai alfabētu. Tāpēc bija bail, un nepavisam nepatika lasīt. Daudz palīdzēja skolotāja, skatījāmies multfilmas, lai saprastu, par ko tiek stāstīts. Bet tagad jau jūtamies kā skolotāji un varam palīdzēt citiem! Gribam lasīt arvien vairāk, lai izlasīto pastāstītu pārējiem!”

Videomateriālos skolēni tiksies ar Sprīdīti, ciemosies pie Velniņiem un draiskosies kopā ar viņiem, kā arī dosies uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru, lai uzzinātu, kuras ir populārākās bērnu grāmatas, kā kļūt par bibliotēkas lasītāju un kādus pakalpojumus vēl piedāvā Latvijas bibliotēkas.

Projekts „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.