AKTUALITĀTES

Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū

Latviešu valodas aģentūra (LVA) sākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01) īstenošanu un aicina trešo valstu pilsoņus piedalīties projektā plānotajos pasākumos.

  • Latviešu valodas apguves kursi

Šie kursi plānoti latviešu valodas apguvei no A1 līdz B2 prasmes līmenim, un tie sāksies 2020. gada martā un aprīlī. Nodarbības notiks 10‒15 cilvēku grupās, kursu apjoms ‒ 120 mācību stundu, kursu noslēgumā būs iespēja kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi un saņemt valsts valodas prasmes apliecību.

  • Latviešu valodas sarunu klubiņi

Trešo valstu pilsoņi, kuri vēlas pilnveidot latviešu valodas runātprasmi, tiek aicināti piedalīties interaktīvajos latviešu valodas sarunu klubos, kas notiks paralēli latviešu valodas apguves kursiem. Valodas klubos aicināti piedalīties gan latviešu valodas kursu apmeklētāji, gan arī tie, kuri pašlaik kursus neapmeklē. Laipni aicināti arī vietējie iedzīvotāji, kuri vēlas palīdzēt jauniebraukušajiem apgūt latviešu valodu.

  • Integrācijas kursi

Papildus valodas apguvei projektā būs iespēja noklausīties kursu par integrācijai nozīmīgiem jautājumiem: par aktuāliem sociālajiem, sabiedriski politiskajiem, ekonomiskajiem un kultūras procesiem Latvijā. Integrācijas kursos tiks izmantotas inovatīvas un interaktīvas mācību metodes, tostarp lomu spēles, diskusijas u. tml. Integrācijas kursos varēs piedalīties ne tikai latviešu valodas apguves kursu apmeklētāji, bet arī citi trešo valstu pilsoņi, tāpat aicināti iesaistīties mērķgrupas pārstāvju tuvākie radinieki un vietējie iedzīvotāji. Continue reading

(EN) Latvian language learning in order to promote third country natioanals’ inclusion in the job market 2

 

 

Mācāmies valodu attālināti

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” (līgums Nr. PMIF/6/2016/1/03), turpina iesākto latviešu valodas apguves un sabiedrības integrācijas jomā. Tādējādi tiek nodrošināts mērķtiecīgs un sistemātisks atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu bērniem.

Ne visās Latvijas pilsētās ir iespējams organizēt klātienes nodarbības ‒ valodas apguvēju skaits nereti ir nepietiekams grupas organizēšanai. Tomēr cenšamies darbu organizēt tā, lai latviešu valodu varētu apgūt visi, kas vien to vēlas. Šobrīd Kuldīgā dzīvojošie trešo valstu valstspiederīgie mācās valodu skaipā. Skolotāja Maija Berķe palīdz viņiem iesaistīties grupu darbā, strādāt un mācīties tā, lai viņi nejustu, ka neatrodas klasē.

Šobrīd latviešu valodu trešo valstu pilsoņiem kursos palīdz apgūt vairāki pieredzējuši pedagogi: Rīgā ‒ Maija Berķe, Lolita Zilberte, Inga Sokolova, Jolanta Zariņa; Liepājā ‒ Irēna Oša; Ventspilī ‒ Ineta Dejus; Daugavpilī – Ruta Lagūna; Jelgavā – Dace Anstrate.

Skolotāji un viņu pieaugušie skolēni atzīst, ka vislabāk valodu apgūt nodarbībās, kur valda brīva, dabiska gaisotne, kur nopietnu mācību jautājumu apguve mijas ar humoru un mācību satura atlasē dominē lietderības princips.

 

Veiksmi visiem, kas māca un mācās valodu!

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764