NEWS

(LV) Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014.-2020.) projekts „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” (Nr. LVA/PMIF/2016/2)

Sorry, this post is only available in Latvian.

(LV) Tiek pabeigta projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” īstenošana

Sorry, this post is only available in Latvian.

(LV) Projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” īstenošana beigu posmā