AKTUALITĀTES

Sadarbības nometne latviešu valodas apguvei

25.06.2020.

Pirmā tikšanās tiešsaistes latviešu valodas sarunu klubā

Šī gada 11. maijā notika latviešu valodas kluba pirmā tikšanās, pirmās dalībnieku sarunas. Videosarunās kopā ar valodas apguvējiem aktīvi iesaistījās ne tikai skolotāja: viņai palīdzēja brīvprātīgā palīdze Līna, tulkotāja no Ukrainas. Līna latviešu valodu apguvusi, tulkojot Jāņa Akuratera, Māras Zālītes un Noras Ikstenas literāros darbus, bet tagad ar lielāko prieku valodas apguvē palīdz citiem.

Iepazīsimies ar dažiem latviešu valodas sarunu kluba dalībniekiem.

Continue reading

Mācāmies valodu attālināti

Latviešu valodas aģentūra (LVA) sākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01) īstenošanu. Ņemot vērā, ka sakarā ar Covid 19 vīrusa izplatību Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija un līdz ar to atceltas arī visas klātienes mācības, Latviešu valodas aģentūra aicina trešo valstu pilsoņus pieteikties latviešu valodas un integrācijas kursiem, kas notiks attālināti!

Informācija un pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi erika.picukane@valoda.lv. Continue reading