AKTUALITĀTES

Mācoties latviešu valodu, apgūst tradīcijas

2016. gada novembrī sākās Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekts Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū (Nr. PMIF/6/2016/1/03).

Pašlaik turpinās nodarbības dažādos Latvijas novados. Interesantas un radošas mācību stundas notiek Liepājā, kur strādā skolotāja Irēna un Dace. Pedagogi ne tikai palīdz kursu dalībniekiem sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenam š. g. aprīlī, bet arī iepazīstina valodas apguvējus ar Latvijas tradīcijām un paražām. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas mācību darba formas un paņēmieni.

Paldies skolotājām par radošumu un ieinteresētību!

ES logo

„Kopā ar latviešu valodu – latviešu valodā”

Biedrība „Dialogu Nams” sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru rīko pasākumu „Kopā ar latviešu valodu – latviešu valodā”. Pasākums notiks 2017. gada 24. februārī plkst. 12.00 Nevalstisko organizāciju namā Rīgā, Ieriķu ielā 43 a. Kopā pulcēsies vairāk nekā 20 dažādu tautību pārstāvji, kas lasīs dzeju un dziedās dziesmas latviešu valodā. Vairāk informācijas un reģistrācija šeit.

Pasākuma mērķis ir pievērst uzmanību latviešu valodas lomai un nozīmei savstarpējā saziņā, rosināt apgūt latviešu valodu, iepazīt un popularizēt Latvijas kultūru, iedrošināt iedzīvotājus aktīvi iesaistīties kultūras procesos.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus Nevalstisko organizāciju (NVO) namā aicinām ierasties plkst. 11.30 – informēsim Jūs vairāk par pasākuma norisi un  sniegsim atbildes uz Jūsu jautājumiem.

Kontaktpersonas:

Ilkhoms Khalimzoda, 22131303

Ērika Pičukāne 26155540

www.valodavieno.lv

 

Informācijas centrs imigrantiem

Bezmaksas konsultācijas un atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem, piemēram, uzturēšanās atļaujas, vīzas, īres tiesības, nodarbinātība, ģimenes apvienošana, mantojumu jautājumi u.c., Jūs
variet saņemt “Informācijas centrā imigrantiem” pie profesionāliem juristiem pa tālr. +371 25565098, +371 28612120, kā arī apmeklējot mājaslapu www.integration.lv.