AKTUALITĀTES

Mācāmies valodu attālināti

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” (līgums Nr. PMIF/6/2016/1/03), turpina iesākto latviešu valodas apguves un sabiedrības integrācijas jomā. Tādējādi tiek nodrošināts mērķtiecīgs un sistemātisks atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu bērniem.

Ne visās Latvijas pilsētās ir iespējams organizēt klātienes nodarbības ‒ valodas apguvēju skaits nereti ir nepietiekams grupas organizēšanai. Tomēr cenšamies darbu organizēt tā, lai latviešu valodu varētu apgūt visi, kas vien to vēlas. Šobrīd Kuldīgā dzīvojošie trešo valstu valstspiederīgie mācās valodu skaipā. Skolotāja Maija Berķe palīdz viņiem iesaistīties grupu darbā, strādāt un mācīties tā, lai viņi nejustu, ka neatrodas klasē.

Šobrīd latviešu valodu trešo valstu pilsoņiem kursos palīdz apgūt vairāki pieredzējuši pedagogi: Rīgā ‒ Maija Berķe, Lolita Zilberte, Inga Sokolova, Jolanta Zariņa; Liepājā ‒ Irēna Oša; Ventspilī ‒ Ineta Dejus; Daugavpilī – Ruta Lagūna; Jelgavā – Dace Anstrate.

Skolotāji un viņu pieaugušie skolēni atzīst, ka vislabāk valodu apgūt nodarbībās, kur valda brīva, dabiska gaisotne, kur nopietnu mācību jautājumu apguve mijas ar humoru un mācību satura atlasē dominē lietderības princips.

 

Veiksmi visiem, kas māca un mācās valodu!

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

 

 

Dzīvojot Latvijā – latviski

Aicinām noskatīties informatīvo videomateriālu (sešas īsfilmas), kurā skolotāji un valodas apguvēji dalās savā mācību pieredzē.

Continue reading

Iepazīsimies ar kursu dalībniekiem, kas apgūst latviešu valodu

Valodu prasme ir liela vērtība. Valodas ļauj paplašināt mūsu redzesloku, iepazīt dažādu tautu kultūru, iegūt jaunus draugus. Arī mācot valodu citiem, mēs satiekam talantīgus un neparastus cilvēkus, kuri par savu dzīvesvietu ir izvēlējušies Latviju.