AKTUALITĀTES

Latviešu valoda ‒ tas ir aizraujoši!

22.01.2021.

Pagājušās nedēļas nogalē latviešu valodas mācības attālināti ir sākušas grupas B2 un C1 valodas prasmes līmeņa apguvei. Prieks, ka pašlaik liela daļa iebraukušo nevēlas apstāties pie iegūtā A2 prasmes līmeņa, kas nepieciešams, lai varētu saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bet grib brīvi runāt, lasīt un skatīties filmas latviešu valodā.

Ceram, ka, apgūstot C1 prasmes līmeni, valodas apguvēji spēs:

  • gandrīz bez grūtībām vai salīdzinoši viegli saprast garus radio un TV raidījumus;
  • saprast dažādas tematikas un dažādos stilos rakstītus tekstus, arī garus, ar faktiem bagātus tekstus, komentārus un ziņojumus;
  • pratīs skaidri un loģiski izklāstīt savas domas esejās par sarežģītiem jautājumiem, izvēloties saziņai atbilstošu stilu;
  • pratīs izteikties tekoši un spontāni, varēs aizstāvēt savu viedokli, precīzi un skaidri izteikt savas domas un uzskatus.

Lai palīdzētu mācību procesā iesaistītajiem, ir izveidots plašs valodas apguves materiālu klāsts, kas būs noderīgs gan pedagogam mācot, gan valodas apguvējam mācoties valodu. Materiāli atrodami Latviešu valodas aģentūras (LVA) tīmekļvietnes www.valoda.lv apakšvietnēs www.maciunmacies.lv un www.sazinastilts.lv. Continue reading

Latviešu valodas aģentūra sākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta īstenošanu

05.01.2021.

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu trešo valstu pilsoņu latviešu valodas apguvi turpmākajai izglītībai, ikdienas saskarsmei un darba tirgus vajadzībām.

Projektā ir paredzēts turpināt iesākto un organizēt latviešu valodas kursus visiem zināšanu līmeņiem kopskaitā vismaz 240 trešvalstniekiem. Valodas kursi tiks rīkoti ne tikai Rīgā, bet arī reģionos (pēc pieprasījuma). Kursu noslēgumā 100 personām tiks sniegta iespēja bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi.

Mācību procesā tiks izmantoti mūsdienīgi mācību materiāli, ko izstrādājusi Latviešu valodas aģentūra; visi kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar brīvpieejas materiāliem tīmekļvietnē www.valoda.lv un tās apakšvietnēs. Daudzi materiāli tiks pielāgoti attālinātām mācībām.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un mūsdienīgu attālināto latviešu valodas mācību norisi, LVA izstrādātie materiāli A1, A2, B1, B2 valodas prasmes līmeņa apguvei tiks saturiski un tehniski pielāgoti darbam tiešsaistē. Rezultātā tiks izveidoti 40 mājasdarbu komplekti katram valodas prasmes līmenim (A1, A2, B1, B2). Continue reading

Kultūrvēsturiska pastaiga – tiešsaistē

30.11.2020.

Latviešu valodas aģentūra īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01). Tā kā koronavīrusa Covid-19 izplatības dēļ Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija un ir atceltas klātienes nodarbības, Latviešu valodas aģentūra ir pārplānojusi integrācijas pasākumu formu un organizē – attālinātas mācību ekskursijas.

Šādu nodarbību īstenot nav viegli, jo valodas apguvējiem ir grūti iedomāties, ka arī ekskursijas varētu notikt ZOOM platformā. Šoreiz mēs piedāvājām kultūrvēsturisku nodarbību, tiešsaistē izstaigājot Vecrīgu un Centrāltirgu. Pēc ekskursija dalībnieku teiktā – tas bijis interesanti un aizraujoši.

Paldies mūsu valodas pedagogiem un ekskursijas vadītājam Jānim Riekstiņam!

Izturību valodas apguvējiem un arī LVA kolektīvam! Esiet veseli, un lai darbs turpinās!

Vairāk informācijas: erika.picukane@valoda.lv