AKTUALITĀTES

Mācību palīgmateriāli valodas apguvei attālināti – lai vieglāk sākt mācības

24.09.2020.

Š. g. aprīļa beigās pieaugušie, kuri Latvijā ieradušies no ļoti dažādām pasaules valstīm, attālināti sāka apgūt latviešu valodu. Dažas grupas šobrīd turpina mācības tiešsaitē. Tā ir iespēja latviešu valodu apgūt arī tiem, kuru dzīves vietā pašlaik netiek piedāvāti valodas kursi.

Projekta vadītāja Ērika Pičukāne

 

Latviešu valodas aģentūra īsteno projektu

„Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2”

(līgums Nr. PMIF/8/2019/3/01).

 

 

Liepājā valodu apgūst vjetnamieši

16.09.2020.

Kopā ar vecākiem mācās arī bērni. Ceram, ka latviešu valodas prasme palīdzēs viņiem iekļauties mūsu skolās. Paldies skolotājai Inesei Festerei! Zināšanai: Vjetnama atzina Latvijas neatkarību 1991. gada 9. septembrī. Diplomātiskās attiecības starp Latviju un Vjetnamu tika nodibinātas 1992. gadā.

Iepazīstam Latviju

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01), patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” organizē trešo valstu pilsoņu, viņu ģimeņu un vietējo iedzīvotāju sadarbības nometni (no šī gada 17. augusta līdz 20. augustam).

Nometnes dalībnieki aplūkos ne tikai sociālās integrācijas jautājumus un mācīsies latviešu valodu, bet arī kopā ar Mucenieku iedzīvotājiem iesaistīsies dažādos pasākumos, lai sekmētu savstarpēju sapratni, kā arī uzzinātu vairāk par dažādām iekļaušanās iespējām.

Continue reading