AKTUALITĀTES

„Kopā ar latviešu valodu – latviešu valodā”

Biedrība „Dialogu Nams” sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru rīko pasākumu „Kopā ar latviešu valodu – latviešu valodā”. Pasākums notiks 2017. gada 24. februārī plkst. 12.00 Nevalstisko organizāciju namā Rīgā, Ieriķu ielā 43 a. Kopā pulcēsies vairāk nekā 20 dažādu tautību pārstāvji, kas lasīs dzeju un dziedās dziesmas latviešu valodā. Vairāk informācijas un reģistrācija šeit.

Pasākuma mērķis ir pievērst uzmanību latviešu valodas lomai un nozīmei savstarpējā saziņā, rosināt apgūt latviešu valodu, iepazīt un popularizēt Latvijas kultūru, iedrošināt iedzīvotājus aktīvi iesaistīties kultūras procesos.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus Nevalstisko organizāciju (NVO) namā aicinām ierasties plkst. 11.30 – informēsim Jūs vairāk par pasākuma norisi un  sniegsim atbildes uz Jūsu jautājumiem.

Kontaktpersonas:

Ilkhoms Khalimzoda, 22131303

Ērika Pičukāne 26155540

www.valodavieno.lv

 

Informācijas centrs imigrantiem

Bezmaksas konsultācijas un atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem, piemēram, uzturēšanās atļaujas, vīzas, īres tiesības, nodarbinātība, ģimenes apvienošana, mantojumu jautājumi u.c., Jūs
variet saņemt “Informācijas centrā imigrantiem” pie profesionāliem juristiem pa tālr. +371 25565098, +371 28612120, kā arī apmeklējot mājaslapu www.integration.lv.

 

Latviešu valodas prasme – sekmīgai trešo valstu pilsoņu līdzdalībai darba tirgū

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” mērķis ir nodrošināt kursus trešo valstu pilsoņiem latviešu valodas apguvei izglītības un darba tirgus vajadzībām. Projekta izpildes laikā (26 mēnešos) Latviešu valodas aģentūra plānojusi 120 stundu intensīvu mācību kursus 500 trešo valstu valstspiederīgajiem dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Ludzā.

Latviešu valodas aģentūra aicina trešo valstu pilsoņus pieteikties latviešu valodas kursiem, rakstot uz pa e-pasta adresi erika.picukane@valoda.lv. Nodarbības grupām sāksies janvārī, maijā un septembrī, vietu skaits ierobežots. Jūsu pieteikumus gaidīsim līdz 2017.gada 5.janvārim. Rakstot uz e-pastu norādīt: kur grib mācīties, kādas ir priekšzināšanas, valodas prasmes līmenis, no kuras valsts un kad ir ieradies Latvijā. Kursantiem būs iespēja bez maksas kārtos valsts valodas pārbaudes eksāmenu.

Šis ir Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekts (Nr. PMIF/6/2016/1/03), kas tiek īstenots no 2016. gada 15. novembra līdz 2018. gada 31. decembrim ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

Projekta kopējās izmaksas: 237 713,97 eiro.

ES logo

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764