(LV) Beidzas projekts „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē”

(LV) Beidzas projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”

(LV) Latviešu valodas aģentūras pārstāvji piedalās Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konferencē „Integrētā pieeja pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”