Beidzies ikgadējais skolēnu erudīcijas konkurss

Erudīcijas konkursa finālā tiekas 6 komandas

(LV) 5. kārtas uzdevums — videostāsta «Mans ceļš uz Latviju» izveide