<< VISI RAKSTI

Latviešu valodas apguve – dzīvei Latvijā un iesaistei darba tirgū

27.02.2024.

2023. gada augustā tika sākta Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4” (PMIF/13.2./2023/1/05) īstenošana.

Šobrīd Latvijā 13 grupas sākušas mācības gan klātienē, gan attālināti.

Arī patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Liepna” (turpmāk – PMIC) latviešu valodu apgūst 14 pieaugušie. Grupā  ir cilvēki no dažādām valstīm, bet galvenokārt – no Āfrikas valstīm. Valodas apguvēju vidū ir gan bijušie studenti, gan  cilvēki, kuriem nav bijusi iespēja apgūt lasīt un rakstīt prasmi dzimtajā valodā.

Mēneša laikā valodas apguvēji ir iemācījušies dažādas ikdienas saziņā nepieciešamas frāzes un latviešu valodā jau prot nedaudz pastāstīt par sevi.

PMIC iedzīvotāju interese apgūt valodu ir liela, tāpēc Latviešu valodas aģentūra kopā ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu piedāvā mācības vēl vienai grupai.

Novēlam skolotājām būt radošām un valodas apguvējiem – ieinteresētiem!

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas periodā ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

 

Comments are closed.