Latviešu valodas apguve – integrācijai un iesaistei darba tirgū

27.09.2023.

2023. gada augustā sākās Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4” (PMIF/13.2./2023/1/05).

Šobrīd deviņas grupas sākušas nodarbības gan klātienē, gan attālināti.

Skolotāji atzinīgi novērtē digitālos mācību materiālus, kas ir pieejami Latviešu valodas aģentūras vietnē “Māci un mācies” (https://maciunmacies.valoda.lv/). Katram skolotājam ir sava mācību metodiskā pieeja, organizējot latviešu valodas apguves procesu. Mācību metožu un darba formu izvēli ietekmē gan kursantu iepriekšējā mācīšanās pieredze, izcelsmes valsts izglītības tradīcijas un arī valodas apguvēja profesionālā ievirze.

Pedagogi ne tikai palīdz kursu dalībniekiem sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudījumam, bet arī iepazīstina valodas apguvējus ar Latvijas tradīcijām un paražām. Savukārt latviešu sarunvalodas klubos dalībnieki nostiprina runātprasmi, satiekas un diskutē par dažādiem jautājumiem.

Novēlam skolotājām būt radošām un valodas apguvējiem – ieinteresētiem!

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas periodā ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764