<< VISI RAKSTI

Regulāras mācības un dialogs – atslēgas vārdi veiksmīgai valodas apguvei

22.09.2022.Laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada septembrim Latviešu valodas aģentūra (LVA) ir īstenojusi projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3”, turpinot iepriekšējos gados iesākto un pilnveidojot paveikto latviešu valodas apguves un sabiedrības integrācijas jomā. Līdz ar to ticis nodrošināts mērķtiecīgs, sistemātisks un pēctecīgs atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta norises laikā tika piedāvāti latviešu valodas apguves kursi, pilnveidoti mācību līdzekļi pieaugušajiem, sniegts metodisks atbalsts skolotājiem.

Latviešu valodas apguves kursi bija pieejami visā Latvijas teritorijā, kursu programmas un mācību saturs tika pielāgots katras grupas vajadzībām. Kopā šajā laikā valodu ir apguvuši vairāk nekā 300 jauniebraucēju.

Šobrīd LVA vietnē „Māci un mācies latviešu valodu” ir publicēts plašs materiālu klāsts, kas daudzveidīgi izmantojams, apgūstot valodu gan pedagoga vadībā, gan arī pašmācībā. Tā kā praksē trūkst mājasdarbu un vingrinājumu, kas būtu izmantojami zināšanu un prasmju pilnveidei un nostiprināšanai, projektā tika saturiski pielāgoti un tehniski sakārtoti A1, A2, B1, B2 valodas prasmes līmeņa materiāli (balstoties uz valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu piemēriem). Šie mājasdarbu komplekti pieejami https://maciunmacies.valoda.lv/maci/reemigrantiem-un-imigrantiem), katram valodas prasmes līmenim (A1, A2, B1, B2) izveidoti 40 uzdevumi un vingrinājumi. Materiāls izstrādāts Word formātā (integrējot slēgtus teksta blokus), lai nodrošinātu iespēju lietotājam izpildīt uzdevumus un iesūtīt tos pedagogam pārbaudei. Līdz ar to gan skolotājs, gan valodas apguvējs var sekmīgāk plānot tālāko mācību procesu. Izveidoti arī dažādu grūtības pakāpju pašpārbaudes uzdevumi  (A, B, C līmenim) – seši lasītprasmes, seši leksikas apguves un seši gramatikas apguves uzdevumi un to atbildes.

Trešo valstu valstspiederīgie un viņu pedagogi tikšanos laikā bieži norādījuši, ka joprojām trūkst viegli uztveramas informācijas par Latvijas izglītības sistēmu un materiālu par Latviju. Skolotāji ne vienmēr ir pārliecināti par izmantoto mācību metožu efektivitāti. Tas nozīmē, ka nākotnē būtu veidojami daudzveidīgi informatīvi izglītojoši, mācību un metodiskie materiāli, kas būtu pielāgoti mērķauditorijas vajadzībām.

Visi Latviešu valodas aģentūras izstrādātie projektu materiāli ir pieejami tīmekļvietnē www.sazinastilts.lv un www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu latviešu valodas apguvi trešo valstu pilsoņiem izglītības, ikdienas saskarsmes un darba tirgus vajadzībām.

Projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(LVA metodiķe)

 

Comments are closed.