<< VISI RAKSTI

Latviešu valodas prasme palīdz iekļauties Latvijas sabiedrībā

28.07.2022.

Laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada septembrim Latviešu valodas aģentūra īsteno Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3”, turpinot iesākto latviešu valodas apguves jomā un nodrošinot mērķtiecīgu un sistemātisku atbalstu trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu bērniem.

Projektā valodu dažādos prasmes līmeņos ir apguvuši 324 trešo valstu pilsoņi. Šobrīd pieredzējuši pedagogi valodas apguvi vada Rīgā ‒ Maija Berķe, Inga Sokolova – un Liepājā ‒ Irēna Oša. Savukārt ukraiņu civiliedzīvotājiem latviešu valodu apgūt palīdz Jana Buboviča, Sandra Kivleniece un Dace Lielanse.

Visi valodas apguves procesā iesaistītie atzīst, ka vislabāk valodu var iemācīties nodarbībās, kur valda brīva, dabiska gaisotne, kur nopietnu mācību jautājumu apguve mijas ar humoru un kur mācību satura atlasē dominē lietderības princips.

Skolotāja Sandra par augstu vērtē savas grupas valodas apguvējus un raksturo viņu attieksmi pret mācībām: „Pusotru mēnesi dzīvo Latvijā. Ieradusies no Ukrainas. Iepazīstoties ar savu jauno darba kolektīvu, par sevi stāsta latviešu valodā. Dzīvojot nepārtrauktās domās par dzimtajā zemē palikušajiem, viņa trīs reizes nedāļā mācās latviešu valodu. Jo ciena valsti un tās cilvēkus, kuri devuši patvērumu…”

Mācīt un mācīties palīdz Latviešu valodas aģentūrā izstrādātie metodiskie un mācību materiāli, kuri pieejami LVA tīmekļvietnes www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu” un tīmekļvietnē www.saziņastilts.lv, kā arī speciāli Ukrainas pilsoņiem izveidotajā sadaļā „LV-UKR saziņai”.

Valodas apguvē vasara palīdz!

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

 

Comments are closed.