Latviešu valodas prasme palīdz iekļauties Latvijas sabiedrībā

28.07.2022.

Laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada septembrim Latviešu valodas aģentūra īsteno Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3”, turpinot iesākto latviešu valodas apguves jomā un nodrošinot mērķtiecīgu un sistemātisku atbalstu trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu bērniem.

Projektā valodu dažādos prasmes līmeņos ir apguvuši 324 trešo valstu pilsoņi. Šobrīd pieredzējuši pedagogi valodas apguvi vada Rīgā ‒ Maija Berķe, Inga Sokolova – un Liepājā ‒ Irēna Oša. Savukārt ukraiņu civiliedzīvotājiem latviešu valodu apgūt palīdz Jana Buboviča, Sandra Kivleniece un Dace Lielanse. Continue reading