<< VISI RAKSTI

Turpinām mācīties!

16.05.2022.

Laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada septembrim Latviešu valodas aģentūra (LVA) īsteno Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3”, turpinot iesākto latviešu valodas apguves un sabiedrības integrācijas jomā. Tādējādi tiek nodrošināts mērķtiecīgs un sistemātisks atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta īstenošanas laikā valodu ir apguvuši jau vairāk nekā 200 trešo valstu pilsoņu. Karadarbības dēļ no Ukrainas Latvijā pašlaik ieceļo liels skaits bēgļu, līdz ar to ir pieaudzis pieprasījums pēc latviešu valodas kursiem. LVA ir nodrošinājusi mācības trim grupām, nepalielinot kopējās projekta izmaksas.

Skolotāji un viņu pieaugušie skolēni atzīst, ka vislabāk valodu apgūt nodarbībās, kur valda brīva, dabiska gaisotne, kur nopietnu mācību jautājumu apguve mijas ar humoru un kur mācību satura atlasē dominē lietderības princips. Mācīt un mācīties valodu palīdz LVA izstrādātie metodiskie un mācību materiāli. Tie bez maksas pieejami tīmekļvietnes www.valoda.lv apakšvietnē „Māci un mācies” un vietnē „Saziņastilts”.

Mācies latviešu valodu un droši runā!

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

 

Comments are closed.