Turpinām mācīties!

16.05.2022.

Laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada septembrim Latviešu valodas aģentūra (LVA) īsteno Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3”, turpinot iesākto latviešu valodas apguves un sabiedrības integrācijas jomā. Tādējādi tiek nodrošināts mērķtiecīgs un sistemātisks atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta īstenošanas laikā valodu ir apguvuši jau vairāk nekā 200 trešo valstu pilsoņu. Karadarbības dēļ no Ukrainas Latvijā pašlaik ieceļo liels skaits bēgļu, līdz ar to ir pieaudzis pieprasījums pēc latviešu valodas kursiem. LVA ir nodrošinājusi mācības trim grupām, nepalielinot kopējās projekta izmaksas. Continue reading