Būsim kopā ar latviešu valodu!

28.03.2022.

Latviešu valodas aģentūra īsteno projektu Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3”. Valodas kursi notiek Rīgā un citās Latvijas pilsētās.

Šobrīd latviešu valodu sāk apgūt no Ukrainas iebraukušie kara bēgļi. Kaut arī daudzi ukraiņi cer drīz atgriezties mājās, viņi ar lielu interesi mācās latviešu valodu ‒ ne tikai lai integrētos sabiedrībā pašlaik, bet arī lai varētu palīdzēt saviem bērniem (skolēniem).

Pedagogiem piedāvājam materiālus, kas izmantojami, mācot ukraiņiem latviešu valodu:

https://valoda.lv/informacija-par-latviesu-valodas-apguvi-ukrainu-berniem-un-pieaugusajiem/

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu latviešu valodas apguvi trešo valstu pilsoņiem izglītības, ikdienas saskarsmes un darba tirgus vajadzībām.

 

Projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(LVA metodiķe)