<< VISI RAKSTI

Būsim kopā ar latviešu valodu latviešu valodā!

16.02.2022.

Latviešu valodas aģentūras īstenotajā projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” trešo valstu pilsoņi Rīgā un citās Latvijas pilsētās turpina attālināti apgūt latviešu valodu.

Kaut arī latviešu valodas kursu klausītāji ikdienā strādā un nodarbības notiek vakaros pēc grūtas darbadienas, visi ir ieinteresēti apgūt latviešu valodu, jo vēlas ne tikai integrēties sabiedrībā, bet arī turpmāk saistīt savu dzīvi ar Latviju.

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01) mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu pilsoņiem izglītības, ikdienas saskarsmes un darba tirgus vajadzībām.

Projekta vadītāja

Ērika Pičukāne,

LVA metodiķe

Comments are closed.