<< VISI RAKSTI

Latviešu valodas apguve: joprojām attālināti, bet ‒ turpinās!

27.01.2022.

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (līgums Nr. PMIF/6/2020/3/01), turpina iesākto darbu, organizējot latviešu valodas apguves kursus trešo valstu valstspiederīgajiem. Mācību laikā izglītojamie iepazīst arī Latvijas kultūru, tradīcijas un ģeogrāfiju.

Gandarījumu rada valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti. 90 % kursu beidzēju ir veiksmīgi nokārtojuši nepieciešamo pārbaudījumu. Prieks arī par to, ka februārī mācības sāks jau otrā grupa, kas valodu vēlas apgūt C valodas prasmes līmenī.

Tiešsaistes nodarbību vērtības:

  • valodas apguvi interesantu un aizraujošu dara dažādu mācību darbības veidu un lietotņu izmantojums;
  • pedagogu zināšanas par valodu un viņu prasmes, pedagoģiskā profesionalitāte valodas apguvējiem palīdz veiksmīgāk apgūt gramatikas jautājumus;
  • mācību laikā uzmanība tiek pievērsta visiem valoddarbības veidiem: kursu apmeklētāji mācās saklausīt teikto, lasa, cenšas pierakstīt vajadzīgo un paši izteikties.

Būsim kopā: ar latviešu valodu un latviešu valodā!

„Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (PMIF/6/2020/3/0). Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekts, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

Vairāk informācijas:

projekta vadītāja Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

 

Comments are closed.