<< VISI RAKSTI

Valodas apguvēji sāk kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi

27.05.2021.

PMIF projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” pirmās grupas jau kārto valsts valodas prasmes pārbaudi. Esam gandarīti par rezultātiem. Tie, kas apmeklēja kursus valodas apguvei C līmenī, visi (100 %) arī veiksmīgi nokārtojuši šim prasmes līmenim atbilstošo pārbaudi. Prieks, ka cilvēki, atbraucot uz Latviju, apgūst valodu augstākajā prasmes līmenī.

Ieskatam dažas dažas atsauksmes:

Tie bez šaubām bija vislabākie latviešu valodas kursi.

Īpašus pateicības vārdus ir pelnījusi skolotāja.

Skolotāja ‒ brīnišķīgs cilvēks!

Pozitīvas un lietderīgas zināšanas.

Paldies, Maija!

 

Paldies par izturību un mācību prieku

skolotājiem un valodas apguvējiem!

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu latviešu valodas apguvi trešo valstu pilsoņiem izglītības, ikdienas saskarsmes un darba tirgus vajadzībām.

„Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (PMIF/6/2020/3/0).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.

Projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras

metodiķe)

 

Comments are closed.