<< VISI RAKSTI

Mājasdarbu komplekti (A latviešu valodas prasmes līmenim)

Sākot no š. g. janvāra pieaugušie, kuri Latvijā ieradušies no dažādām pasaules valstīm, attālināti apgūst latviešu valodu. Domājot par valodas apguvēju un pedagogu vajadzībām, tika izveidoti mājasdarbu komplekti A latviešu valodas prasmes līmeņa apguvei. Uzdevumi ir viegli izpildāmi elektroniski un nosūtāmi skolotājam.

Uzdevumus meklē šeit.

Lai raitāk rit mācības!

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu latviešu valodas apguvi trešo valstu pilsoņiem izglītības, ikdienas saskarsmes un darba tirgus vajadzībām.

 

Projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras

metodiķe)

erika.picukane@valoda.lv

 

Comments are closed.