<< VISI RAKSTI

Dažādu grūtības pakāpju pašpārbaudes uzdevumi (A, B un C latviešu valodas prasmes līmenim)

22.03.2021.

Sākot no š. g. janvāra pieaugušie, kuri Latvijā ieradušies no dažādām pasaules valstīm, attālināti apgūst latviešu valodu. Tiešsaistes mācības ‒ tā ir iespēja latviešu valodu apgūt arī tiem, kuru dzīves vietā pašlaik netiek piedāvāti valodas kursi.

Lai atvieglotu darbu pedagogiem un sekmētu valodas apguvi jauniebraukušajiem, tika izveidoti mācību palīgmateriāli (pašpārbaudes uzdevumi) visiem latviešu valodas prasmes apguves līmeņiem. Uzdevumi izmantojami arī, gatavojoties valsts valodas prasmes pārbaudei.

Lai vieglāk rit mācības ‒ vēlam veiksmi valodas apguvē!

Paldies skolotājiem par darbu!

A_līmenis.

B_līmenis.

C_līmenis.

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu latviešu valodas apguvi trešo valstu pilsoņiem izglītības, ikdienas saskarsmes un darba tirgus vajadzībām.

Projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Comments are closed.