<< VISI RAKSTI

Mācāmies mācot

26.10.2020.

Šodien ne tikai skolēni, bet arī valodas apguvēji daudz mācās tiešsaistē. Tā nav vide, kas pedagogam ļauj atpūsties. Attālināto mācību procesā saskaramies ar daudzām problēmām, piemēram, valodu skolotājiem jāpārzina ne tikai informācijas tehnoloģijas risinājumi un digitālie rīki, bet arī jāmāca valoda.

Daži ieteikumi, strādājot attālināti

  1. Pielāgojiet savu darba stilu valodas mācīšanai tiešsaistē.

Videokonferenču tehnoloģiskie risinājumi ir mainījuši mācību procesu. Tomēr mācības tiešsaistē nevar pilnībā aizstāt klātienes nodarbības. Tikšanās ekrānā atšķiras no tiešas saskares, un skolotājam ir jāpielāgojas. Piemēram, attālināto nodarbību laikā var nedaudz pārspīlēt neverbālo izteiksmes līdzekļu izmantojumu – ķermeņa kustības, žestus utt. Dažreiz tas šķiet smieklīgi, bet studenti tā vieglāk saprot runāto.

  1. Izmantojiet bezmaksas lietotnes un rīkus latviešu valodas apguvei.

Piemēram, Hellotalk, kur var mācīties valodu, tērzējot ar dzimtās valodas runātājiem visā pasaulē. Par brīvu!

  1. Izmantojiet visas pieejamās digitālās iespējas savā labā.

Organizējot nodarbības jaunā vidē, varat radoši darboties pats, gan rosināt studentus.

Lai veidotu dažādas viktorīnas, izmantojiet tādu lietotni kā Kahoot (spēles un atraktīvi uzdevumi). Šādi organizēta valodas apguve un zināšanu pārbaude būs daudz interesantāka nekā tradicionāls tests. Ierasto rakstveida mājasdarbu vietā iedrošiniet studentus veidot jautras slaidrādes vai pašiem filmēt kādu materiālu. Jūs būsit pārsteigti, cik daudzveidīgas prasmes un zināšanas ir valodas grupas dalībniekiem. Ja kaut ko nezināt, jautājiet viņiem!

  1. Pielāgojiet mācību darba formas attālinātām mācībām.

Dažādās videokonferenču platformās (Zoom, Skype un citas) studenti var strādāt arī grupās, tomēr mēģiniet ierobežot ekrānā lasāmā teksta daudzumu. Vairāk koncentrējieties uz runāšanas darbībām, piemēram, lomu spēlēm, jautājumiem un atbildēm, diskusijām.

  1. Neaizmirstiet mācību saturā ietvert kultūras jautājumus.

Apvienojiet valodas apguvi ar kultūrizglītību, tas studentiem sniegs plašāku valodas kontekstu, atklās valodas būtību un veicinās vēlmi ceļot. Var izmantot Maps vai Google Earth (detalizēts pasaules globuss), lai izpētītu pilsētas un valsti, par kuru runājam mācību laikā. Var izpētīt Latvijas pilsētas, kultūras objektus, muzejus un pat restorānus.

  1. Papildu resursi valodas mācīšanai.
  • Latviešu valodas aģentūras tīmekļvietne Māci un Mācies (valoda.lv).
  • Bezmaksas lejuplādējami audiofaili valodu sākotnējai apguvei http://www.goethe-verlag.com/book2/LV/LVPA/LVPA004.HTM. Šajā vietnē var kombinēt jebkuras divas no pārstāvētajām 50 valodām.
  • Koplietošanas sociālā tīkla tīmekļa vietne YouTube, kur atrodamas gan animācijas filmas, gan dziesmas latviski u. c. video materiāli.
  • Animācijas filmas, pasakas un dažādus uzdevumus var atrast vietnē Bērnistaba (lsm.lv).

Grūtākais vienmēr ir pats sākums. Lai mācību procesā palīdzētu pedagogiem un jauniebraukušajiem valodas apguvējiem, ir sagatavoti mācību palīgmateriāli (slaidrādes) 20 pirmajām attālinātajām nodarbībām A 1 valodas prasmes līmenim. Ceram, tās jums palīdzēs!

1_Es_esmu.

2_Ģimene.

3_Iepazīšanās.

4_Skola.

5_Valstis_valoda.

6_Darbojamies.

7_Skaitļi.

8_Pulkstenis.

9_Nedēļa.

10_Vakar_šodien.

11_Mēneši.

12_Veikals.

13_Darbības.

14_Krāsas.

15_Augli _un_pārtikas _produkti.

16_Gadalaiki_un_laiks.

17_Mājas.

18_Virtuve.

19_Pilsēta.

20_Daba.

Mācāmies mācot!

Projekta vadītāja

Dr.paed. Ērika Pičukāne

Latviešu valodas aģentūra īsteno projektu  „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (līgums Nr. PMIF/8/2019/3/01).

Comments are closed.