<< VISI RAKSTI

Iepazīstam Latviju

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01), patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” organizē trešo valstu pilsoņu, viņu ģimeņu un vietējo iedzīvotāju sadarbības nometni (no šī gada 17. augusta līdz 20. augustam).

Nometnes dalībnieki aplūkos ne tikai sociālās integrācijas jautājumus un mācīsies latviešu valodu, bet arī kopā ar Mucenieku iedzīvotājiem iesaistīsies dažādos pasākumos, lai sekmētu savstarpēju sapratni, kā arī uzzinātu vairāk par dažādām iekļaušanās iespējām.

Pasākumu laikā trešo valstu pilsoņi dalīsies iegūtajā pieredzē – kā veiksmīgāk apgūt valodu, atrast darbu, kādas izglītības iespējas Latvijā izmantotas utt. Nometnē, kā jau ierasts, viesosies arī lektors ‒ trešo valstu valstspiederīgais ‒, kurš veiksmīgi integrējies un spējis sevi realizēt Latvijā.

Izzinošo pasākumu organizēšanā un norisē aktīvi iesaistīta Ropažu novada pašvaldība.

Comments are closed.