Darbs ar tekstu valodas apguves procesā

Latvijas novados turpinās latviešu valodas nodarbības jauniebraukušajiem no trešajām valstīm. Interesantas un radošas mācību stundas notiek Liepājā, kur strādā skolotāja Irēna Oša. Skolotāja ne tikai palīdz kursu dalībniekiem sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenam, bet arī iepazīstina valodas apguvējus ar Latvijas tradīcijām un paražām.

Nodarbībās valodas skolotāji kopā ar valodas apguvējiem daudz strādā ar tekstiem. Daži ieteikumi pieaugušo pedagogiem lasītprasmes attīstīšanai valodas pamatlīmeņa apguvē:

  • pavērojiet kursu apmeklētājus un noskaidrojiet, kāda ir viņu attieksme pret lasīšanu (ir pieaugušie, kuri nevēlas lasīt, nepilda lasīšanas un teksta izpratnes uzdevumus vai vienkārši cenšas kaut ko ātri atbildēt, neiedziļinoties tekstā),
  • ja esat lūguši lasīt tekstu skaļi, nebaidieties pārtraukt lasīšanas procesu, lai apspriestu teksta saturu vai analizētu kādu pareizrakstības jautājumu,
  • sākot strādāt ar valodas apguvējiem, dodiet uzdevumu vienā elpas vilcienā izlasīt vairāk nekā vienu vārdu,– tas palīdz vingrināt izrunu, ir jautri un iespējams iegaumēt vairāk vārdu.

Continue reading