<< VISI RAKSTI

Pirmā tikšanās tiešsaistes latviešu valodas sarunu klubā

Šī gada 11. maijā notika latviešu valodas kluba pirmā tikšanās, pirmās dalībnieku sarunas. Videosarunās kopā ar valodas apguvējiem aktīvi iesaistījās ne tikai skolotāja: viņai palīdzēja brīvprātīgā palīdze Līna, tulkotāja no Ukrainas. Līna latviešu valodu apguvusi, tulkojot Jāņa Akuratera, Māras Zālītes un Noras Ikstenas literāros darbus, bet tagad ar lielāko prieku valodas apguvē palīdz citiem.

Iepazīsimies ar dažiem latviešu valodas sarunu kluba dalībniekiem.

Ulisess (fizikas zinātņu doktors no Meksikas) mācās B1 latviešu valodas apguves kursā. Viņš meklē līdzīgo un atšķirīgo latviešu un spāņu valodas frazeoloģijā.

Arī Alise latviešu valodu apgūst B1 valodas prasmes līmenī, un viņai palīdz ģimene. Alises jaukais smaids un nosvērtais raksturs iedrošina citus valodas apguvējus, it kā sakot ‒ mums viss izdosies.

Luiss ‒ lielisks cilvēks un zinošs advokāts no Venecuēlas. Viņš pierāda, ka nosvērtus un gudrus spriedumus valodā var izteikt arī tad, ja vēl tikai mācies B1 valodas līmeni.

Vienmēr smaidīgā un jaukā Gabriela jeb Gabija, kas ieradusies no Hondurasas, citiem palīdz labāk izprast latviešu valodas gramatiku.

Lieliskā Noriko (bioloģijas zinātņu doktore no Japānas) tāpat kā citi šobrīd mācās B1 līmeņa valodas apguves grupā.

Šajā grupā latviešu valodu apgūst pieaugušie no desmit dažādām valstīm. Bet valodas klubā pēc nodarbībām sarunās iesaistās vēl daudzi citi valodas apguvēji.

Mēs mācām, un mūs māca.

Latviešu valodas aģentūra īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01).

Projekta vadītāja

LVA metodiķe Ērika Pičukāne

Comments are closed.